Hopp om bättre astmabehandling

Svenska och amerikanska forskare har i ett tvärvetenskapligt samarbete utvecklat en anti-inflammatorisk läkemedelsmolekyl med ett helt nytt verkningssätt. Förhoppningen är att upptäckten ska leda till nya behandlingar av till exempel svår astma.

Upptäckten är kopplad till ett enzym i kroppen som kallas OGG1. Detta enzym har till uppgift att reparera skador på DNA i cellerna. Forskarna har nu kunnat visat att enzymet också frisläpper särskilda proteiner som triggar igång inflammationer.
Den nya läkemedelsmolekylen har en förmåga att bromsa – det vill säga hämma – enzymet OGG1, vilket innebär att det inte frisläpps några inflammatoriska proteiner.

Mycket allvarligt tillstånd

Forskarna har testat läkemedelsmolekylen på möss med akut lungsjukdom och lyckades på så sätt dämpa inflammationen. Enligt av forskningsledarna, professor Thomas Helleday vid Karolinska Institutet, är detta en upptäckt som kan leda till en ny behandling av ett mycket allvarligt tillstånd.
Forskarna går nu vidare för att undersöka om upptäckten kan leda till bot eller lindring av fler inflammatoriska sjukdomar, som till exempel allvarlig astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och blodförgiftning.

Överraskande bieffekt

Upptäckten är egentligen en bieffekt av mångårig forskning på ett helt annat medicinskt område. Läkemedelsmolekylen utvecklades nämligen i samband med cancerbehandling – att den också har anti-inflammatoriska egenskaper kom som en överraskning för forskarna.
Forskningsstudien har gjorts i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Karolinska Institutet, University of Texas Medical Branch, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Den är publicerad i Science online under rubriken ”Small-molecule inhibitor of OGG1 suppresses pro-inflammatory gene expression and inflammation”.
Forskningen är finansierad av Vinnova, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Barncancerfonden med flera.

Text Barbro Falk Foto Colourbox