Hopp för miljontals kattallergiker

Hans Grönlund forskar vid enheten för klinisk immunologi och allergi vid Karolinska Institutet. Han är också knuten till Centrum för allergiforskning.

Djur, natur och friluftsliv var de stora intressena när Hans Grönlund var liten. Det ledde helt naturligt till studier i biologi. Under studietiden kom han dock på att det inte fanns så mycket jobb inom den ”gröna biologin” utan det blev en satsning på ”den vita”, den som handlar om laboratorier och vita rockar.
Efter ett jobb som forskningsassistent på Statens bakteriologiska laboratorium började han på Pharmacia Diagnostics. Där var han ansvarig för framtagning av molekyler för framtida allergitester. Gruppen var tidigt ute med att, med molekylärbiologisk teknik, dela upp allergen i olika komponenter. Det gör det möjligt att genom ett prov till exempel se om man har en riktig jordnötsallergi, eller om det är en mindre allvarlig korsreaktion.

Patenterade

Han lyckades framställa allergenet för katt på ett nytt sätt och patenterade det så att det är skyddat. Det är en viktig del som är absolut nödvändig för att ett läkemedelsföretag i framtiden ska överväga att satsa de tiotals miljoner det kan kosta att utveckla ett läkemedel och på så sätt komma patienterna till del.

Udda doktorand

Efter tolv år på Pharmacia behövde Hans Grönlund nya utmaningar och sökte sig till den akademiska världen och Karolinska Institutet. Där blev han en något udda doktorand, något äldre än brukligt och redan med en gedigen kunskap och forskarerfarenhet i bagaget. Det som lockade var att komma närmare patienterna och känna att det han tänker och gör verkligen kan göra skillnad för människor.
Och den forskning som nu pågår med Hans Grönlunds arbete som grund kan resultera i något som kan förändra livet för miljontals allergiker. Det är en helt ny form av specifik immunterapi som bygger på det rena, klonade kattallergenet. Det kan ges direkt in i en lymfkörtel. Det blir effektivare, ger inga biverkningar och det räcker med tre injektioner, med en månads mellanrum, för att slippa sin kattallergi. Tjugo personer har under hösten och vintern deltagit i en schweizisk studie som så här långt visat mycket goda resultat.

Hans Grönlund och hans medarbetare fortsätter med att kartlägga allergenen hos hund. Hundallergen är mer komplicerat på så sätt att det till skillnad från katt, som har ett huvudallergen, har en mängd olika allergen. De tillgängliga hundextrakten saknar viktiga komponenter och ger därför dåligt resultat när man försökt behandla hundallergi med specifik immunterapi. Även hästallergen, och korsreaktion mellan de olika pälsdjursallergenen, är något Hans Grönlund forskar kring. En mer grundläggande fråga som också intresserar är ”varför blir ett allergen allergent?”. Är det något i dess struktur, trots att olika allergen till synes har väldigt skiftande struktur? Se där en fråga som kan hålla en forskare vaken om nätterna.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php