6 vanliga frågor om pälsdjursallergi

Få svar på dina frågor om bland annat tester, behandling och ordningsregler.

Hur testar man om man är allergisk?

Man kan testa genom blodprov eller pricktest om man har allergiantikroppar, IgE, i blodet. Men enbart förhöjda IgE-värden betyder inte att man verkligen är allergisk utan bedömningen måste kombineras med din berättelse om dina symtom. Om du upplever astmaliknande besvär testas även lungfunktionen.

Finns det någon medicin?

Många pälsdjursallergiker mår bättre av att ta antihistamin några timmar innan de till exempel ska hem till någon som har pälsdjur.
Om du har astma på grund av pälsdjursallergi kan du också behöva andas in extra kortison både innan du träffar pälsdjur och några dagar efter. Det är bättre än att enbart ta luftrörsvidgande läkemedel, som hjälper tillfälligt men inte skyddar mot risken att astma symtomen kan komma tillbaka. Det finns också en risk att den tillfälliga effekten gör att du utsätter dig för mer än du tål. Det kan vara viktigt att diskutera just denna del av behandlingen med din läkare.

Hur fungerar allergivaccination?

Ibland kan du få stora besvär av din allergi trots förebyggande åtgärder och läkemedel. Då kan du få allergivaccination. Det är lättare att få tillgång till det i vissa landsting än i andra.
Först får du en spruta en gång i veckan under cirka sju veckor och därefter mer sällan, till en spruta var sjätte-åttonde vecka. Behandlingen pågår under omkring fyra år och gör att du blir mindre känslig mot det allergiframkallande ämnet. Allergivaccination används mest vid kattallergi, eftersom det där finns ett allergen som dominerar. Vid hundallergi finns det flera olika allergen vilket gör att vaccination med de extrakt vi har idag ofta är mindre effektiv än vid kattallergi. Forskning på nya former av vaccination pågår.

Finns det raser som är mindre allergena?

Forskning visar att det inte finns några speciella hundraser som är bättre för allergiker än andra. Variationen mellan olika hundindivider kan dock vara stor. Det finns ett test du kan ta själv och skicka in för att se vilket av fem olika allergen en hund har för att kunna matcha med din typ av allergi. Bland katter finns inte den variationen och vad gäller hästar och andra djur har inte lika mycket forskning gjorts.

Hur ska man sanera en bostad där det bott husdjur?

Rengör, eller byt ut, allt material som djur varit i kontakt med. Heltäckningsmattor kan
inte städas rena utan måste tas bort. Dammsug hela bostaden vid samma tillfälle och helst i korsdrag. Använd en dammsugare med allergentätt filter, gärna en som rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet. Byt filter och påse när du städat klart. Fukttorka hårda ytor (golv, tak, väggar och lister). Städa helst rum för rum och byt till ren städutrustning mellan rummen. Ta om möjligt bort lister och trösklar och gör rent under. I vissa fall kan ommålning och omtapetsering behövas. Rengör bakom och under vitvaror.
Det kan vara olämpligt att utföra saneringen själv om du är allergisk. Se till att råden följs om du anlitar en städfirma.

Får hundar komma in i restauranger?

Det är upp till varje ägare att tillåta eller förbjuda det. Detta gäller oavsett om det rör sig om en restaurang eller ett kafé och om gästerna sitter inomhus eller utomhus. Man får dock inte ha med sig djur i utrymmen där mat bereds, hanteras eller lagras. Det innebär att hundar är helt förbjudna i kök och andra utrymmen där mat förvaras.

Källor: 1177 Vårdguiden, Livsmedelsverket, Astma- och Allergiförbundets hemsida. Faktagranskat av professor Gunilla Hedlin.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php