Kattallergiker har rätt till sanering

En allergiker har rätt att få kostnaden för pälsdjurssanering betald av kommunen. Det slår kammarrätten fast.

En kattallergisk kvinna sökte bidrag hos Södertälje kommun för så kallad bostadsanpassning. Eftersom hon är allergisk mot katter har hon inte kunnat flytta in i den lägenhet som hon har haft tillgång till sedan 1 mars 2008.
Hennes ansökan avslogs. Städning av lägenheten bör antingen utföras av föregående hyresgäst eller av fastighetsägaren, ansåg kommunen. Kattallergikern överklagade beslutet till länsrätten. Som stöd för sin argumentation bifogade hon intyg från två läkare, ett beslut i en liknande ärende i en annan kommun och Astma- och Allergiförbundets policy om bostadsanpassning.

Fastställt

Länsrätten gick på kattallergikerns linje och gav henne rätt till bostadsanpassningsbidrag för pälsdjurssanering. Kommunen överklagade till kammarrätten. Argumentet var detsamma som i länsrätten: den lägenhet man flyttar in i ska vara städad respektive sanerad av föregående hyresgäst. Allergikern menade å sin sida att vid sanering efter pälsdjur krävs fackmannakunskaper. Vanlig städning är inte tillräckligt.
Kammarrätten har nu fastställt länsrättens beslut och ger kattallergikern rätt till bidrag för sanering.
Hem & Hyra

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php