– Högskolan ska vara trygg och tillgänglig

Från och med terminsstarten för drygt ett år sedan är Högskolan i Gävle ett nöt- och jordnötsfritt lärosäte. En av dem som var med och genomdrev beslutet var Maria Strand.

Med sina omkring 16000 studenter och 750 anställda är Högskolan i Gävle en stor arbetsplats, där det är viktigt att tänka på att miljön ska fungera för alla.
– Bakgrunden till beslutet om nötfritt är att vi uppmärksammat att både studenter och medarbetare rapporterat om problem på grund av nötallergi. Vi kom fram till att vi behövde göra en generell åtgärd istället för de insatser vi tidigare gjort vid specifika situationer, berättar Maria Strand, chef för avdelningen för utbildningsstöd.
Incidenter med allvarliga reaktioner på grund av nöt- eller jordnötsallergi hade inträffat och upplevts som väldigt jobbiga, framför allt för den drabbade förstås, men även för personer runt omkring.

Tillgängligt för alla

– Högskolan i Gävle ska vara ett lärosäte där man kan känna sig trygg och som är tillgängligt för alla och vi ska göra de anpassningar som behövs för att åstadkomma det. Informationen om nötförbudet sprids på flera olika sätt, genom Astma- och Allergiförbundets och egna dekaler på dörrar, på sociala medier, speciellt till nya studenter, och i tentamensreglerna. En arbetsmiljögrupp med fokus på studenternas arbetsmiljö har deltagit i arbetet med att sprida information, tillsammans med nyheter och meddelanden via webben.
– Vi har också haft möten med leverantören som sköter cafeterian och automaterna med godis och snacks för att de ska ha ett nötfritt sortiment.

Lika villkor

Förändringen verkar ha gått smärtfritt.
– Vi har inte hört några negativa reaktioner under det här året. När vi enbart hade Astma- och Allergiförbundets dekaler fick vi frågor om nötfritt var en rekommendation och om högskolan stod bakom, så då förstod vi att vi behövde komplettera med egna dekaler.
– Det ingår i vårt arbete att främja och förebygga för lika villkor för våra studenter. Det kan röra sig om allt från pedagogiskt stöd för personer med någon form av funktionsnedsättning till fysisk anpassning, till exempel att en svårt allergisk person kan få tentera i en enskild sal.
– Vi har som förebyggande åtgärder till exempel en högskolepedagogisk kurs för alla lärare i normmedveten pedagogik och vi utbildar även tentamensvärdarna i dessa frågor. Lika villkor är viktigt för oss!

Text Lena Granström Foto Pernilla Wahlman