Högsäsong för huvudlöss

Skolstart på hösten brukar också innebära högsäsong för huvudlöss. I första hand rekommenderas medicintekniska produkter för att behandla huvudlöss och dessa ger sällan allergiska reaktioner. Men det finns andra medel på marknaden som kan orsaka allergiska besvär och som det är bra att vara vaksam på.

För att undvika resistensutveckling används i dag sällan läkemedel mot huvudlöss. I stället rekommenderas som förstahandsval medicintekniska produkter som verkar mekaniskt, vilket innebär att de inte verkar genom farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel. Både luskam och schampo innehållande dimetikon (silikonolja) är exempel på medicintekniska produkter.

Kamma med luskam

För att upptäcka huvudlöss bör man kamma igenom håret noggrant med luskam, särskilt inför terminsstart i skola och förskola då lössen sprider sig snabbt mellan barn som sitter nära varandra med huvudena tätt ihop.

Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ska endast den som har levande huvudlöss behandlas med dimetikon-schampo, det fanns alltså ingen anledning att behandla en hel familj eller grupp för ”säkerhets skull”. Efter behandlingen luskammar man igen för att se att alla huvudlöss är borta. Hygien och renlighet har ingenting med förekomst av huvudlöss att göra.

Elin Kimland, sakområdesansvarig för barn och läkemedel på Läkemedelsverket, säger att kontaktallergiska reaktioner på huden av dimetikon är ovanligt.
– Det finns lokala reaktioner beskrivna, men kontaktallergi mot dimetikon i produkter som ges på huden verkar vara ovanligt, bara ett fåtal fall har rapporterats.

Varning för växtbaserade medel

Läkemedelsverket påpekar dock att det finns en del växtbaserade produkter på marknaden – som inte räknas som medicintekniska produkter – där man har sett mer allergiska reaktioner. Flera av de essentiella oljor som finns i dessa produkter är välkända kontaktallergen, som exempelvis tea tree oil, linalool och limonen. De är också vanliga som parfymämnen. De kan därför orsaka en kontaktallergisk eksemreaktion hos personer med kontaktallergi. Även eukalytpus, som kan finnas i växtbaserade lusmedel och hemmagjorda kurer, kan orsaka kontaktallergi.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox