Höga halter nickel på gym

En färsk undersökning visar att oroväckande höga halter av nickel finns i redskap som används i gym. Det kan vara hantlar, skivstänger eller handtag. Halterna är så höga att de kan ge allergiskt eksem.

På Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm, är Mihály Matura överläkare och specialist på allergier. Han tränar själv på gym och funderade över hur pass mycket nickel det kunde finnas i skivstänger, hantlar och andra redskap. De är gjorda av järn men har ofta en blank yta. Man håller i dem ganska länge och dessutom med svettiga händer. Efter en tids användning brukar redskapen förlora den blanka ytan när nicklet är bortnött.

Halterna kan vara så höga att de kan ge allergiskt eksem

Numera finns en enkel metod för att visa om en metall avger halter som kan orsaka kontaktbesvär hos nickelallergiker. Det kallas DMG-test och kan köpas på apoteket. Man doppar en bomullstops i en vätska och gnuggar på föremålet i 30 sekunder. Om bomullen blir rosa avger föremålet tillräckligt mycket nickel för att en person som är nickelallergisk ska få besvär.
Eftersom tester är så enkelt vore det ju en smal sak att ta reda på hur det ser ut på gymmen, tyckte Mihály Matura och tillsammans med Anneli Julander, docent i arbets- och miljömedicin, genomförde de en undersökning.

Tre av fem

Först undersöktes redskapen i fem gym och det visade sig att tre av gymmen hade redskap som innehöll nickel. Tre frivilliga personer utan nickelallergi fick sedan träna där i en timme. Efteråt möttes nickelhalten på ytan av händerna.
–– För en grundlig vetenskaplig studie behövs 50 till 60 försökspersoner och standardiserade metoder. Men vi ville först undersöka om våra misstankar stämde, poängterar Anneli Julander.
Försökspersonerna fick träna som vanligt med cykling, löpning och med redskapen. De höll i redskapen i cirka 20 minuter. Resultatet visade att försökspersonerna efter träningen hade nickelhalter på händerna som ger eksem hos nickelallergiker. Det var ungefär samma halter som metallarbetare och låssmeder kan råka ut för under en timmes arbete.
–– Vi vet inte hur hög risken är för någon som är allergisk för nickel eller har eksem att bli sjuk genom kontakt med redskapen i gymmet. Ofta kan det gå lång tid mellan exponeringen och att man får symtom. Från många timmar till många dagar. Då kan det vara svårt att koppla tillbaka till gymmet, säger Mihály Matura.
Han tycker att när gymmet köper in nya redskap borde de fråga leverantörerna om nickelhalten, eller göra testet själva före beslut. Den som tränar kan skydda sig genom att använda handskar.

Fortfarande vanligt

Nickelallergi är fortfarande vanligt trots EUs lagstiftning om gränsvärde i vissa föremål. Det gäller bara sådana föremål som man har långvarig kontakt med, som smycken, knappar, spännen och även mobiltelefoner. Man kan nämligen få nickelallergi efter långvarig, hudnära kontakt med nickel.
Gränsvärdet har lett till färre fall av nickelallergi, särskilt bland yngre kvinnor. Man uppskattar att cirka 10 procent av alla kvinnor och 2 till 3 procent av alla män har nickelallergi.
En av orsakerna till att det fortfarande ändå är vanligt är att det finns en hel del varor på marknaden som avger nickel och som inte ingår i regleringen. Det kan vara verktyg, bärbara datorer och mynt.
Nyligen inträffade en akut allergiepidemi i USA som berodde på ett träningsarmband, som sålts där. Varför armbandet utlöste reaktionerna är okänt, men man förmodar att det kan bero på nickel i rostfritt stål eller kemikalier i plasten.

Text Eva Ekelöf Foto Jeanette Hägglund