Hjärnan påverkar immunförsvaret

Vi som har en allergisk sjukdom vet av egen erfarenhet att våra symptom i hög grad påverkas av vår livssituation. När livet känns tungt, när vi är stressade i skolan eller på arbetet, när de nära relationerna inte fungerar som vi vill eller när vi drabbas av omvälvande negativa händelser försämras ofta astman och eksemet blommar ut. Och tvärtom, när vi möter uppskattning i arbetet, när vi möter nya intressanta människor, känner samhörighet och sammanhang i livet, då känns våra sjukdomar lättare att bära och själva sjukligheten tycks vika undan en smula.

Den här konkreta erfarenheten av att kropp och själ hör ihop bekräftas nu vetenskapligt. Vid förbundets ordförandekonferens i maj fick vi i en föreläsning höra hur vår hjärna styr immunförsvarets reaktioner och funktioner. Väldigt konkret tycks vi med vårt sinnestillstånd kunna styra kroppsliga reaktioner som vi tidigare inte trott att vi kan påverka mentalt.

Det är mycket viktigt att sjukvården tar till sig denna kunskap och integrerar den i den kliniska verksamheten. Inte minst säger den oss att bemötandet av patienter inom vården kanske har en mera direkt och större betydelse än vi tidigare trott.

Det är mycket glädjande att vår forskningsfond visar ett så stort intresse av att stödja ny forskning för att klarlägga dessa mekanismer ytterligare.

Text Ingalill Bjöörn