Heparin nyckel till allergi

Heparin spelar en nyckelroll i allergiska och inflammatoriska reaktioner som orsakas av så kallade mastceller. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med tyska och schweiziska kollegor.

Studien, som publiceras i senaste numret av vetenskapstidskriften Immunity, sprider delvis nytt ljus över heparinets biologiska funktion.
Heparin produceras i de så kallade mastcellerna, en celltyp som ingår i kroppens immunförsvar. Dessa mastceller har en central funktion i uppkomsten av allergiska och inflammatoriska sjukdomar.

Initierar

I den aktuella studien identifierar forskarna den underliggande mekanismen och dess terapeutiska möjligheter. De visar att heparin initierar produktionen av hormonet bradykinin, som i sin tur bidrar till svullnad, allergiska och inflammatoriska symtom – vilka brukar associeras med onormal aktivitet hos mastcellerna.
Värt att notera är att mastcellproducerat heparin genererar inflammatorn bradykinin som utgör en viktig del i blodets koaguleringssystem. På så sätt presenterar studien en oväntad länk mellan koagulerande blodkroppar och mastcellorsakade inflammatoriska reaktioner.
Läkemedel som blockerar aktiviteten hos bradykinin skyddar också mot onormala mastcellorsakade reaktioner både hos människa och genförändrade möss. Forskarna hoppas nu att dessa läkemedel ska erbjuda nya behandlingsstrategier mot allergi.