Hela familjen behöver stöd

I mitten av september hade jag förmånen att få delta i den första Familjestödshelgen i förbundets regi. En utbildningshelg som under mer än ett år förberetts och planerats tillsammans med Unga Allergiker samt Ågrenska Centret i Göteborg, vilka har stor vana av att planera familjeveckor när det gäller sällsynta diagnoser.
Det här första tillfället hade vi barn med allvarlig födoämnesallergi samt svår astma som målgrupp. Kan detta verkligen vara en sällsynt diagnos, kan man fråga sig, med tanke på att vi involverat Ågrenska Centret i vår planering. Svaret måste bli ja, med tanke på de svåra reaktioner dessa barn har och hur omfattande deras allergier är.
Vi har nämligen idag i Sverige ett antal barn som varje dag har med sig en matlåda till förskola/skola, trots att det står i skollagen att barnen ska serveras både kostnadsfri och näringsriktig lunch. Vi har barn som får så svåra reaktioner av livsmedel, även då de kommer i kontakt med dem i luftburen form, att de har svårt att klara såväl skolsituationen som att vara delaktiga i en meningsfull fritidsaktivitet. De här barnen är inte en stor grupp i varje kommun utan familjerna känner sig ofta ensamma, annorlunda och oförstådda.
Många landsting har avvecklat tjänsten Allergikonsulent som är den person som tidigare ansvarat för att utbilda barnet och föräldrarna, som haft möte med skolledning, lärare och övrig personal, som förberett barnens arbetsmiljö, informerat vid föräldramötet, hjälpt till att anpassa hemmet allergimässigt och även bidragit med information till det närmaste kontaktnätet familjen har.
Allergikonsulenten har varit den man naturligt vänt sig till med akuta frågor och behov och denne har också kunnat fungera som en länk till andra olika instanser. Vem gör då detta arbete om inte Allergikonsulenten finns? Jo, föräldrarna. Inte underligt att ett utvecklat Familjestöd behövs, men borde det inte vara ett Landstingsuppdrag?
Nästa Familjestödshelg genomförs första veckan i februari nästa år och målgruppen är då barn med svår pälsdjursallergi. Varmt välkomna att söka!

Text Maritha Sedvallson