Havre vid celiaki

En studie vid Umeå universitet har undersökt effekten av havre i glutenfri kost hos barn med celiaki.

– Havre verkar orsaka en pågående inflammatorisk reaktion i tunntarmsväggens slemhinna hos en del celiakipatienter och vi drar därför slutsatsen att havre inte borde ingå i en glutenfri kost, säger forskaren Grzegorz Pietz, men påpekar också att fler långtidsstudier behöver göras.
Testen gjordes med ren havre, alltså utan inblandning av andra sädesslag.