Hårdare press på sjuka

Allt flera av våra medlemmar kontaktar oss nu för att söka stöd. De berättar om en hårdnande attityd från försäkringskassan när det gäller bedömningar av försäkringsärenden. Denna förändring är styrd av riksdagens beslut och ingenting som försäkringskassan har hittat på.
Svårt sjuka medlemmar som arbetsförmedlingen bedömer vara omöjliga att placera på arbetsmarknaden anses av försäkringskassan ha arbetsförmåga. Fullständigt orimliga situationer uppstår där den enskilde inte ser någon utväg.
En parlamentarisk utredning arbetar för att se över hela socialförsäkringssystemet. Mot bakgrund av vad vi får höra från våra medlemmar är en sådan översyn mer än befogad. Problemet är dock att denna utredning ska rapportera resultatet av sitt arbete först i maj 2013. De som slås ur systemet idag kan inte vänta.
Socialförsäkringsministern Ulf Kristensson har lite vagt meddelat att nödvändiga justeringar av systemet kan lyftas ut ur utredningen och genomföras snabbare. Nu står vårt och våra sjuka medlemmars hopp till ministern. Vi väntar på besked. Det behövs konkreta initiativ från regeringen och det snabbt!

Text Ingalill Bjöörn