Här finns flest allergiämnen

Färger, lacker och limprodukter är de produktgrupper som innehåller flest allergiframkallande ämnen. Det visar ny statistik från Kemikalieinspektionens produktregister. Statistiken gäller ämnen som klassificeras som allergiframkallande vid inandning och hudkontakt.

Många färger innehåller ett ämne för att hindra att en yta av skinn bildas på färgen. I vattenbaserade färger används konserveringsmedel för att motverka att färgen möglar i färgburken. Ibland finns ämnena också i träskyddsmedel för att skydda den målade ytan. Även i flytande tvätt- och rengöringsmedel kan det förekomma allergena konserveringsmedel.
I lim, tätningsmassa och fogbruk kan innehåll av epoxiföreningar framkalla allergi.
I vissa fotokemikalier används hydrokinon som har starkt allergiframkallande verkan.
Allergena ämnen förekommer också i varor som inte anmäls till produktregistret till exempel byggmaterial, livsmedel och kosmetika.

Mängden avgör

Av de cirka 13000 kemiska produkter som används i hushållen innehåller cirka 3000 något allergiframkallande ämne. Att en produkt innehåller ett allergiframkallande ämne behöver inte innebära att produkten är klassificerad som allergiframkallande.
Mängden allergiframkallande ämnen i konsumenttillgängliga produkter var enligt produktregistret 111 gram per person år 2008. Som jämförelse användes under samma år 5440 gram tvättmedel och 13306 gram vattenbaserad färg per person.

Källa: Produktregistret, Kemikalieinspektionen

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php