Hälsoproblem av tvättmedel

För att skona Östersjön från övergödning så förbjuds fosfat i tvättmedel. Ersättningsämnet, zeolit är dock inte problemfritt. Zeoliter binder dammpartiklar som kan ge allergiska reaktioner.
–– I stället för ett mijlöproblem skapar vi kanske i stället ett hälsoproblem, säger Marie Mattsson, docent i miljövetenskap på Högskolan i Halmstad. Zeoliter löses inte i vatten som fosfater vilket gör att en del av zeoliterna blir kvar i kläderna efter tvätten.

 

Text Netdoktor