Gör ett inkluderande val

Vilken sommar vi haft! Sol, värme, bad, bokläsning och sommarprat. Trevligt umgänge och njutbara dagar. Många är vi som fyllt på med ny energi och arbetslust. Men i slutet av sommaren och ledigheten vet jag att flera av Astma- och Allergiförbundets medlemmar börjat oroa sig för hur det ska fungera när skola och arbete börjar igen. Några har redan olyckliga erfarenheter av svåra situationer med utanförskap och dagliga sjukdomssymtom. Andra oroar sig för en ny start i förskola eller skola eller en ny arbetsplats med nya kollegor.

Människan är en social varelse och de allra flesta av oss behöver få finnas med i ett socialt sammanhang för att nå ett rikt liv. En av de böcker som berikat min sommar är boken Den sociala hjärnan, av hjärnforskaren Katarina Gospic. I boken förklarar Katarina på ett enkelt sätt hur våra sociala interaktioner påverkar hela kroppen och att detta faktiskt är mätbart. Positiv beröring och vänliga ord gör att vår kroppstemperatur ökar och vi känner oss välmående. Mer negativa upplevelser, som exempelvis social exkludering, bearbetas i hjärnan på nästan samma sätt som en örfil, det gör ont. Så ont att smärtstillande läkemedel faktiskt har effekt.

Om sårade känslor upplevs göra lika ont som sårade kroppsdelar borde det emotionella och sociala förhållningssättet hanteras förebyggande på samma sätt som fysiska konfrontationer. Vi låter inte barnen slåss och skulle en kollega lappa till en arbetskamrat skulle såklart skyddsombudet omgående kopplas in. Men att inte bjuda med en viss kollega på AW, eller att alla barn utom ett ur klassen bjuds på kalaset låter vi passera. Katarina kallar det i boken för smygmobbning och att det inte tas på allvar är ett stort problem!

Att få må bra, så bra som det bara är möjligt, är viktigt för oss alla.  Särskilt stora utmaningar är det ofta att leva med långvarig, kronisk, sjukdom. Utmaningar som många av Astma- och Allergiförbundets medlemmar delar med andra grupper. Vi har därför tillsammans med Storstockholms Diabetesförening, Riksförbundet HjärtLung, Diabetesorganisationen i Sverige. Reumatikerförbundet samt Neuroförbundet arbetat fram agendan Vägen mot världsklass, så får vi en bättre vård för personer med långvariga sjukdomar. Rapporten finns på www.vardivarldsklass.se.

Sammanfattningsvis ger vi sex olika förslag till förbättringar, nämligen att gå mot en mer personcentrerad vård, att patienten ska inkluderas i vården och får en sammanhållen hälsoplan, att patientutbildningar ska skapas och genomföras, att vi får bättre uppföljningar samt att modeller för interprofessionellt samarbete skapas. Organisationerna har gemensamt uppvaktat regeringens särskilde utredare när det gäller modernisering av svensk hälso- och sjukvård, Anna Nergårdh, och rapporten fick ett positivt mottagande. Fortsättning följer – och mycket av den avgörs i valet i september. Både gällande hälso- och sjukvård och arbetsmiljön i skolan. Vad säger dina lokala politiker i frågorna?

Text Maritha Sedvallson