Givande tid går mot sitt slut

Bästa läsare! Det här är den sista ledartexten jag skriver för Allergia. Efter 15 år i förbundsstyrelsen, varav nio år som förbundsordförande, har jag valt att inte kandidera för ännu en mandatperiod. Jag anser att det är lika viktigt att veta när det är dags att avsluta ett uppdrag som att vara säker på att gå in i en uppgift. Men, så mycket dessa år fyllt på mig! Så många härliga människor jag fått möta, så mycket jag fått lära mig och så många utvecklande samarbeten jag fått ta del av.

God utdelning

Att engagera sig i en ideell organisation, exempelvis en patient- och medlemsorganisation inom funktionsrättsrörelsen, är något jag varmt rekommenderar. Visst får man investera i tid och engagemang men utdelningen, i form av tillfredsställelsen i att göra skillnad, att kunna ge stöd till människor i svåra situationer, få bidra till att göra världen lite bättre att leva i trots sjukdom, behov av vård, anpassning och stöd, är värd så mycket mer.
Engagemanget handlar också om solidaritet och att kraftsamla tillsammans, något som är högst aktuellt i dag då coronapandemin avlösts av ett krig i ett närliggande land och de människor som kan flyr från sina hem. Kriget speglar ännu en situation som blir så mycket svårare för människor som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är ofta dessa grupper blir bortglömda, kommer lite på undantag, men jag hoppas i dag innerligt att vi tillsammans kan hjälpas åt att stötta bäst dem som behöver det mest.

Borde vara upptakt

I skrivande stund pågår också Paralympics och Sverige har genom Ebba Årsjö tagit guld i alpin kombination. Det är stor skillnad på vilken uppmärksamhet våra parasportare får i jämförelse med våra tävlande i ordinarie OS, men man kan verkligen fundera över vilka som gör den främsta prestationen. Varför är inte Paralympics upptakten till OS i stället för att vara det som kommer lite på efterkälken?

Vänlighet och omtanke

Avslutningsvis vill jag hälsa alla våra föreningar lycka till med kommande aktiviteter. Om du inte varit på någon föreningsaktivitet tidigare, ta chansen nu när samhället öppnar upp igen. Glöm inte att visa vänlighet och omtanke, både mot andra och mot dig själv. Jag ser fram emot att träffa många av er i maj vid Astma- och Allergiförbundets kongress.