Genetisk koppling mellan astma och hjärtinfarkt

De celler som frigörs vid astma frigörs också vid KOL och hjärtinfarkt. Nu visar en omfattande studie vilka genvarianter som ligger bakom dessa sjukdomstillstånd och även betydelsen av de eosinofila granulocyterna, en slags nyckelceller, för dessa inflammatoriska sjukdomar.

Det är ett stort internationellt genomprojekt som omfattar genanalyser från 25 000 personer från Europa och Asien. Bakom de genetiska analyserna står ett företag, deCode, i Reykjavik.
– I den här studien har vi identifierat betydelsefulla genvarianter, några som tydligt var kopplade till antalet eosinofiler i blodet, och några av dessa var också kopplade till astma och en till hjärtinfarkt. Det här ger ytterligare stöd för betydelsen av eosinofilinflammation vid dessa sjukdomar, säger Christer Janson, professor på institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Eosinofila granulocyter

Vid en inflammation eller infektion ansamlas eosinofila granulocyter, en slags vita blodkroppar som deltar i kroppens försvar. I den här studien har man tittat på genetiska variationer som är kopplade till den här typen av inflammatorisk respons.
– Syftet med studien var att hitta genetiska variationer som var kopplade till antalet eosinofila granulocyter i blodet och se om de även var associerade med sjukdomar som astma, KOL och hjärtinfarkt, säger Christer Janson.
Den här studien visar också möjliga angreppspunkter när det gäller att behandla eosinofilinflammation och astma.