Försämringar för allergisjuka

Astma- och Allergiförbundet och förbundets medlemsorganisation i Stockholm agerade nyligen mot ett förslag till Vårdval Allergologi i Stockholms läns landsting. Likande förslag tycks vara på gång i flera landsting. Förbundet och länsföreningen i Stockholm var mycket oroade över det förslag till vårdval allergi som behandlades av landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Förslaget riskerade leda till försämringar för människor med svårare allergiska sjukdomar på kort och på lång sikt.
Astma- och Allergiförbundet protesterade mot kraftigt sänkta ersättningar för olika typer av läkarbesök. Förbundet bedömde att detta skulle leda till förändrad organisation med fler och kortare läkarbesök med sämre kvalitet. Det skulle varken gagna patienterna eller nyrekryteringen av allergologer. De som drabbas av detta är de svårast sjuka som har flera olika manifestationer av sin allergisjukdom. En mottagning med tidspress och korta besök är dessutom ingen bra miljö att bedriva utbildning och forskning i.
Förbundets och länsföreningens protester fick effekt. Förslaget Vårdval Allergologi drogs vid två på varandra följande möten bort från dagordning hos hälso- och sjukvårdsnämndens kansli vid Stockholms läns landsting. Nu hoppas vi att inte bara landstinget i Stockholm har lärt sig läxan utan att också övriga landsting som planerar liknande system förstår att lyssna på patienterna innan de går till beslut.

Text Ingalill Bjöörn