Flera domar om merkostnadsersättning

Flera domar har fallit på senare tid där personer som överklagat Försäkringskassans beslut gällande merkostnadsersättning fått beslutet ändrat till sin fördel. Men Försäkringskassan kommer inte ändra praxis eller sitt sätt att handlägga ansökningarna.

Cecilia Tingstedt ansökte 2019 om merkostnadsersättning för sina tre multiallergiska barn. Försäkringskassan godtog inte kostnaderna, som 2023 minst måste uppgå till 13 125 kronor extra per år, med motiveringen att det är ”normalt att välja dyr eller billig kost”. Efter flera turer fram och tillbaka, med viss uppskrivning av beloppet, hamnade de ändå under gränsen. Då bestämde de sig för att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

– I förra veckan kom äntligen beslutet. Förvaltningsrätten ansåg att Försäkringskassan hade räknat orimligt lågt på våra kostnader för allergikost och gav oss rätt. Vi fick ett retroaktivt engångsbelopp utbetalat, för de tre åren sedan 2019, säger Cecilia Tingstedt.

Flera liknande domar har fallit i början av året där den sökande fått ett negativt beslut ändrat. I ett av fallen tog Försäkringskassan det vidare till kammarrätten men även där blev det till den sökandes fördel och Försäkringskassan fick ändra sitt beslut.

Frågan är om de här domarna kommer att ändra Försäkringskassans sätt att bedöma ansökningar om merkostnadsersättning framöver?

– Vi följer alltid domar som kommer men vi kan inte se att de som kommit nu leder till ändrad praxis. Vi har inte bedömt att de har någon prejudicerande betydelse för vår handläggning. Men när vi väl får domar som bedöms vara prejudicerande går vi ut med det till våra handläggare, säger Ulrika Wahlberg, områdeschef på Försäkringskassan och påpekar att man kan behöva förstärka vissa delar.

Vad innebär att ”förstärka vissa delar”?
– Hur man ska tänka i tillämpningen, just kring bedömningen. Att man går tillbaka till våra vägledningar om hur man utreder den aktuella kostnaden. Men vi kommer inte ändra vår tillämpning så länge domen inte är prejudicerande. Merkostnadsersättningen är en ganska komplicerad förmån.

90 procent får avslag

Försäkringskassan har sedan förmånen gjordes om för några år sedan arbetat särskilt med att föra ut information om vilka förutsättningar som krävs, bland annat genom ett antal kortfilmer på hemsidan och med webbinarier. Anledningen till informationsinsatsen är att många ansöker utan att ens komma upp till den lägstanivå i kostnader som krävs enligt Försäkringskassan.

– Vi ligger på omkring 90 procent i avslag när det gäller merkostnadsersättning för barn, man kommer helt enkelt inte upp till de summor som krävs. Där behöver vi nå ut inte bara till de ansökande, utan även till personer som kommer i kontakt med dem som ansöker om ersättningen, som vården och kuratorer.

De många ”ogrundade” ansökningarna påverkar också handläggningstiden. Ulrika Wahlberg är medveten om att man tidigare fått vänta upp till ett år på att få sin ansökan behandlad, men säger att handläggningstiden nu är cirka tre månader.

Vad säger ni om kritiken att ni räknar för lågt, att det är därför många inte når upp till lägstanivån?
– Det har vi inte sett direkt, men vi har inte heller gjort någon granskning av det. Den 29 mars kommer en rapport från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som handlar om just merkostnadsersättningen. De har kikat på hur vi har utrett, om vi bedömer lika över landet och liknande.

För Cecilia Tingstedt väntar nu en ny ansökan om merkostnadsersättning. I deras fall har beslutet bara gällt två år i taget, något som kan variera.

– Det känns spännande att se hur den här ansökan kommer behandlas, nu när förvaltningsrätten gett oss rätt. Pengarna betyder mycket för oss, men samtidigt är det så att merkostnadsersättningen bara täcker en liten del av våra faktiska merkostnader för mat. Konsumentverkets låga beräkningar (som ligger till grund för merkostnadsersättningen, reds. anm.) är inte rimliga. Det är mycket dyrare än så.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php