Fler unga med astma

Förekomsten av astma bland unga i Västra Götaland har ökat den senaste tioårsperioden. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Forskarna vid Sahlgrenska har, i samarbete med Folkhälsokommittén i Västra Götaland, samlat in enkätuppgifter om astma, näsbesvär och eksem från samtliga elever i år 9 i Västra Götaland.
Uppgifterna, som inhämtades år 2000 respektive 2008 och som inkluderar totalt 20 000 unga, visar att förekomsten av läkardiagnostiserad astma har ökat från 11,5 procent till 14,3 procent under den senaste tioårsperioden.
Även förekomsten av kroniska näsbesvär har ökat. Däremot är det färre unga som får atopiskt eksem.
–– Dessa trender gäller för både pojkar och flickor, men är starkare bland överviktiga vilket kan vara viktigt att uppmärksamma, säger Jeong-Lim Kim, forskare vid Sahlgrenska akademin.
Att förekomsten av astma ökat beror enligt forskarna sannolikt på att fler diagnostiseras.
–– Vi tror inte att det faktiska antalet ökat, men kanske blir fler lindriga symtom diagnostiserade som astma idag än vad som var fallet för tio år sedan. Det finns också en generellt ökad medvetenhet om astmasjukdomar som kan ha bidragit, säger Jeong-Lim Kim.
Enkätuppgifterna från ungdomarna har jämförts med uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå. Jämförelsen visar att astma var mer vanligt bland ungdomar vars föräldrar har en högskoleutbildning.
–– Det tyder på att det finns en ökad medvetenhet om astmasjukdomen i denna grupp, säger Jeong-Lim Kim
Varför näsbesvären ökar och förekomst av atopiskt eksem minskar är enligt forskarna oklart. För att undersöka det behövs ytterligare studier.