Fler produkter farliga för allergiker

Produkter som kan framkalla allergi ökar. Det visar årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från KemI och SCB.

De konsumentprodukter som oftast innehåller allergiframkallande ämnen är färger, spackel, lim och rengöringsmedel.
Formaldehyd har tidigare uppmärksammats från allergisynpunkt, bland annat i spånplattor, trots det minskar inte användningen av ämnet i konserveringsmedel.
Förutom formaldehyd används andra allergiframkallande konserveringsmedel som vissa isotiazoloner, vars användning ibland annat färg, lim och rengöringsmedel fördubblats de senaste tio åren. Användningen i konsumentprodukter har ökat trefalt.

Ytterligare ökning

Bland de allergiframkallande ämnen som är vanligast i konsumentprodukter märks också metyletylketoxim som används för att förhindra att det bildas skinn på ytan i färgburken. Användningen av epoxiprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar också kontinuerligt.
Det finns allergiframkallande ämnen i 26 procent av de kemiska produkter som är tillgängliga för allmänheten.