Fiskätande barn har mindre risk för astma och hösnuva

Barn som äter fisk två till tre gånger i veckan har mindre risk att utveckla astma och hösnuva som tonåringar. Det framgår av ny forskning från Karolinska Institutet.

Studien är den hittills största som undersökt sambandet mellan höga nivåer i blodet av fleromättade fettsyror hos barn och risken att utveckla astma och hösnuva. Den bygger på analyser av blodprover från 940 barn.
Studien har gjort inom ramen för det svenska så kallade BAMSE-projektet vid Karolinska Institutet, där man sedan 1994 följer drygt 4000 barn för att se hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling.

Livsviktiga fettsyror

Resultaten av studien visar att de barn som vid åtta års ålder hade höga blodnivåer av långa omega-3-fettsyror – som främst finns i fet fisk – uppvisade en minskad risk att ha astma och hösnuva vid 16 års ålder.
Samma samband kunde ses vid höga nivåer av omega-6-fettsyran arakidonsyra. Omega-6-fettsyror hittas bland annat i nötter och vissa vegetabiliska oljor.
En del av barnen i studien hade redan utvecklat astma eller hösnuva när de var åtta år. Här kunde forskarna se att åttaåringar med höga blodnivåer av arakidonsyra, hade större chans att vare symtomfria vid 16 års ålder jämfört med barn med låga nivåer.

Vissa överraskningar

– Fleromättade fettsyror är livsnödvändiga. Vissa kan kroppen producera själv, medan vi måste få i oss andra via kosten, säger Anna Bergström, som är ansvarig för studien och forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.
Det som överraskade forskarna mest i studien var resultaten för arkaidonsyra.
– I vår tidigare studie såg vi inte något samband mellan nivån arakidonsyra i kosten och nyinsjuknande i hösnuva, säger Anna Bergström.

Stöder dagens råd

Anna Bergström menar att resultaten från studien, tillsammans med annan forskning, kan användas som underlag för kostråd.
– Livsmedelsverket rekommenderar att man ska äta fisk två till tre gånger i veckan och växla mellan feta och magra sorter. Resultaten från vår nya studie stöder, tillsammans med en av våra tidigare studier, dessa råd. Vi ser därför inget behov av att ändra på de nuvarande rekommendationerna, konstaterar hon.
Bakom finansieringen av studien står Formas, Vetenskapsrådet, Forte, Astma- och Allergiförbundet, Hjärt-Lungfonden, Stockholms läns landsting och Europeiska Kommissionen. Den är publicerad i “Journal of Allergy and Clinical Immunology”.

Text Barbro Falk Foto Colourbox