Film som smälter i munnen

Vid allvarliga akuta allergisituationer är det viktigt att snabbt få i sig medicin. Då skulle en film som smälter på tungan kunna vara ett bra alternativ till dagens sprutor och tabletter

En lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd, istället för tabletter eller spruta, är en nyutvecklad produkt. Den aktiva substansen är en väldokumenterad glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt. Produkten fyller genom sin beredningsform ett behov för i synnerhet patienter med sväljsvårigheter.
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider, till exempel vid allergi. Dessa läkemedel finns bara som injektioner eller tabletter. Att till exempel först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl patient som den som eventuellt hjälper den drabbade. Ofta har patienten svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga i munnen, men med samma effekt som tabletterna, kan komma att få ett stort användningsområde.
–– Som allergolog skulle det kännas tryggt att förskriva en produkt som denna som är så enkel att hantera vid akuta situationer. Som ett alternativ till en blisterförpackning, då du först måste ta ut tabletterna och sedan röra ut dem, är detta en mycket tilltalande lösning, säger professor Leif Bjermer, allergolog och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus.
En nyligen genomförd klinisk studie visar att filmen har samma effekt som tabletter med motsvarande innehåll. Filmen har dessutom fördelen att den är enkel att bära med sig, och att den kan enkelt appliceras av en person utan medicinsk träning som hjälper den drabbade.
Studien genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund under juni–september 2013 och 30 friska frivilliga försökspersoner ingick.