Färre unga dör i astma

Astma har blivit allt vanligare i Sverige men ändå har antalet barn, ungdomar och unga vuxna som dör i sjukdomen sjunkit kraftigt sedan början av 1990-talet. Det framgår av en ny studie. Antalet döda i akut astma har sjunkit med två tredjedelar jämfört med i början av 1990-talet. Många av dödsfallen har gällt ungdomar med mild till måttlig astma med födoämnesallergi, säger professor emeritus Gunnar Boman vid Akademiska sjukhusets lung- och allergiklinik, som har lett studien. Under de tio åren 1994 till 2003 inträffade sammanlagt 37 dödsfall i astma bland personer som var yngre än 35 år.