Farliga vardagskemikalier minskar

Andelen hälsofarliga kemiska produkter i vardagslivet minskar. Det visar årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen (KemI) och SCB (Statistiska Centralbyrån).

Sedan början av 1990-talet har andelen konsumentprodukter som är hälsofarliga minskat från drygt 50 procent till 39 procent. Exempel på konsumentkemikalier är färg, rengöringsmedel och bensin.
En minskning syns bland annat för lösningsmedel i färg. Färg är en av de kemiska produkter som används mest av konsumenter.

Näst efter vatten

På marknaden finns i dag cirka 2 550 olika färgprodukter, och svenskarna köpte i snitt 9,5 kilo färg per person år 2009. 2009 var 17 procent av färgerna baserade på lösningsmedel. Den siffran har sjunkit sedan 2002 då den låg på 29 procent.
De vanligaste ämnena i kemiska produkter, näst efter vatten, är metylisotiazoloner. De är allergiframkallande och används som konserveringsmedel. De är mest förekommande i massa- och pappersbranschen och i övrig kemisk industri, men ämnena används också i livsmedels- och textilindustrin.

Trots att de finns i många olika produkter är den totala mängden som används bara 108 ton per år, eller cirka 12 gram per person. Andelen konserveringsmedel i kemiska produkter har inte minskat de senaste åren, utan snarare ökat.
– En stor andel i den här gruppen av konserveringsmedel finns i vattenbaserad målarfärg, säger Carl-Henrik Eriksson på KemI.

Källa: chemicalnet.se

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php