Få allergier hos spädbarn som inte är stressade

Spädbarn med låga halter av det stressrelaterade hormonet kortisol i saliven utvecklar färre allergier än andra barn. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Psykosociala faktorer, liksom stresshormonet kortisol, har satts i samband med allergisk sjukdom. I vår studie ser vi att just de barn som har låga kortisolvärden i saliven som spädbarn har tydligt lägre förekomst av tecken på allergiutveckling under de första två levnadsåren, säger en av forskarna bakom studien, Fredrik Stenius vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Antroposofisk livsstil

Forskarna har tidigare beskrivit att det finns en koppling mellan en lägre förekomst av allergier hos skolbarn och antroposofisk livsstil.
– Och nu har vi funnit samma koppling redan hos spädbarn i familjer med antroposofisk livsstil. Liksom att de har jämförelsevis låga kortisolnivåer, säger Fredrik Stenius, som nyligen disputerat med en avhandling i ämnet.
Forskarna tror att faktorer kopplade till stressreglering också påverkar allergiutveckling hos det lilla barnet och fortsätter nu att följa barnen under nyföddhetsperioden och uppväxten.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php