Ett europeiskt förbund

Det nyligen genomförda EU – parlamentsvalet fick mig att minnas när vi bildade den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA. Då i början av 90- talet var det vi i Sverige som genom vår ordförande Kerstin Hejdenberg tog initiativet och bjöd in alla förbund vi kände till i de europeiska länderna till ett möte i Kalhäll utanför Stockholm. Nu kan vi känna oss stolta över vår framsynthet. Många frågor som är betydelsefulla för oss med allergisk sjukdom beslutas numera på den europeiska nivån.
Kerstin fungerade som EFAs ordförande i många år. De senaste åren har det svenska förbundet dock inte funnits med i EFAs ledning. Men sedan årsmötet i juni i år är Sverige återigen representerat i den europeiska organisationens styrelse genom förbundsstyrelseledamoten Per – Åke Wecksell. Därmed har vi större möjlighet att driva svenska profilfrågor på den europeiska nivån. Jag tänker då på sådant som förbättrade innehållsdeklarationer på matförpackningar, information till restauranggäster och en strängare kemikalielagstiftning.
Vi hoppas också att EFA utvecklas till ett europeiskt förbund i vilket de nationella organisationerna samordnas i sina aktiviteter så att alla drar sitt strå till stacken för att göra Europa mera tillgängligt för människor med allergiska sjukdomar.

Text Ingalill Bjöörn