Enkät visar att allergi ökar bland ungdomar

Antalet ungdomar med allergiska besvär i Västra Götaland ökar. Det visar en stor studie som Sahlgrenska akademin gjort. Studien visar också på att kosten kan ha betydelse för utvecklandet av astma hos unga.

– Förekomsten av allergi har ökat bland ungdomar mellan år 2000 och 2008 och det är framför allt astma och näsbesvär som har ökat, säger överläkare Jonas Brisman vid Sahlgrenska akademin.
11000 16-åringar i Västra Götaland har svarat på frågor i studien. Nästan femtio procent av ungdomarna har svarat ja på frågan om de någonsin haft allergiska besvär. Det kan röra sig om kliande eksem, näsbesvär eller läkardiagnostiserad astma.

Kosten verkar spela roll

Studien pekar också på att fisk på tallriken eller riktigt smör på smörgåsen kan ha ett samband med förekomsten av astma.
– Det verkar som att kosten spelar roll eller också är det så att kosten hänger ihop med något annat.
Eftersom det är så många unga som är allergiska menar forskarna att det är viktigt att skolornas inomhusmiljö förbättras men också, inför det framtida arbetslivet, att planera i god tid. Och där har skolorna en del att göra, till exempel med den medicinska studie- och yrkesvägledningen säger Jonas Brisman.
– Skolhälsovården har väldigt mycket att göra och det här kan vara en sak som de behöver fundera på om de behöver prioritera mera kanske.

Från denna studie kommer ytterligare två rapporter att presenteras där rapport två, som kommer längre fram i höst, innehåller resultat med fokus på kostvanor. Rapport tre, som kommer våren 2010, innehåller resultat avseende hälsa i ett socioekonomiskt perspektiv.
– Vi vill dels försöka ta reda på om det finns samband mellan kost och allergier, dels om det finns skillnader bland olika grupper i samhället när det gäller allergier för att kunna besluta om riktade insatser, säger Karin Engdahl, ordförande Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php