Dricka komjölk under amning tycks skydda mot matallergi

Om mammor som ammar dricker komjölk verkar detta kunna skydda barn från att utveckla matallergi vid ett års ålder. Det visar en nypublicerad forskningsartikel, där 655 barn och deras föräldrar följts från graviditet till fyra års ålder.

– Det krävs fler studier för att verkligen slå fast att mjölk har en skyddande effekt. Men förhoppningsvis kan resultatet bidra till att bana väg för ny kunskap om hur vi kan förebygga allergier hos barn, säger Mia Stråvik, doktorand i livsmedelsvetenskap vid Institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers tekniska högskola. Hon är en av forskarna bakom studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Immunförsvaret tränas upp

Vilken roll spelar egentligen maten spädbarn får i sig tidigt i livet när det gäller att förebygga allergier? Troligtvis en ganska stor roll, enligt de senaste tio årens forskning på området.
Om barn tränar upp sitt immunförsvar tidigt verkar de ha större chans att utveckla tolerans mot sådant som de annars skulle kunna bli allergiska mot senare.
Det finns också studier som visar att vissa ämnen kan ha en skyddande effekt redan när barnet ligger i mammans mage eller när de ammas. I den studie som publicerats nu har forskarna sett ett samband mellan mammans intag av komjölk och en minskad risk att utveckla läkardiagnostiserad matallergi vid ett års ålder.
– Vi såg att om mamman dricker komjölk under amning och kanske även under graviditeten verkar detta minska risken för födoämnesallergi hos barnet. Exakt varför det är så, om det handlar om att barnet får en chans att träna upp sin tolerans tidigt eller om det är avsaknandet av fleromättade fettsyror i komjölken som indirekt skyddar, vet vi inte. Men det är ett resultat som är viktigt att följa upp, eftersom det finns en trend i samhället att undvika mjölk av olika anledningar, säger Mia Stråvik.

Enkäter och provtagning

I studien följs 655 familjer i Norrbotten som ingår i den så kallade NICE-kohorten under graviditeten och barnens fyra första år. Föräldrarna har fått svara på frågor om barnets respektive mammans kost under graviditet och amning för att undersöka vad som eventuellt skulle kunna skydda eller vara en riskfaktor för allergi.
Utöver enkätsvaren har forskarna också analyserat mammornas blod och bröstmjölk.
– Där har vi tittat på proportionen av olika fettsyror som är väldigt specifika för mjölkprodukter och därför fått ett bra mått som visar att mamman faktiskt ätit det hon rapporterat in. De här biomarkörerna, alltså de specifika fettsyrorna, bidrar till ett mycket säkrare resultat. Det finns också andra, tidigare studier om komjölk under graviditeten som visar samma sak.
Men eftersom det är en så kallad kohortstudie krävs ändå fler studier för att slå fast att komjölk verkligen har en skyddande effekt, menar Mia Stråvik. Det beror på att det i sådana studier är svårt att helt kontrollera för andra faktorer som skulle kunna påverka resultatet.
Barnen ska också följas upp även vid fyra års ålder. Då kan forskarna undersöka om det tidiga skyddet mot matallergi också leder till ett skydd mot att utveckla andra typer av allergier som är vanligare lite senare under uppväxten, som till exempel allergi mot pälsdjur eller pollen.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php