Doftöverkänsliga känner mer smärta

Aj! Kanske gör det faktiskt lite mer ont på doftöverkänsliga än på andra. Lukter, temperatur och smärta registreras av samma sorts mottagare i våra nervceller, och den som har känsliga luftvägar kan samtidigt vara mindre smärttålig än andra.

När man biter i en stark chilipepparfrukt blir det tydligt att något kan ge upphov till såväl brännande hetta som stark smärta på samma gång. Det är ämnet capsaicin i chilin som får en så kallad TRP-receptor i våra nervceller att sända de båda signalerna till hjärnan. Capsaicin är också substansen som används vid utredningar av SHR (sensorisk hyperreaktivitet eller doftöverkänslighet) eftersom ämnet utlöser onormalt många hostattacker hos den som lider av sjukdomen, liksom hos personer med otillräckligt behandlad astma.

Lägre smärttröskel

Det finns en hypotes om att SHR beror på en överkänslighet hos TRP-receptorer i luftvägarnas celler, men skulle det i så fall innebära att den som har SHR också är ovanligt känslig för smärta? Den frågan ställde sig forskarna Ewa-Lena Johansson och Eva Millqvist på avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, och genomförde en undersökning där de registrerade vilket tryck som behövde läggas mot huden (så kallad algometri) på försökspersoner, för att de skulle uppleva att trycket övergick till smärta. De som testades var dels en grupp patienter med SHR och dels en grupp med välbehandlad astma, och det visade sig att båda grupperna hade lägre smärttröskel än helt friska människor.

– Det speglar det faktum att SHR och astma är så kallade systemsjukdomar där många olika mekanismer samverkar. Vi upptäcker nya delar av systemet hela tiden, inte minst när det gäller TRP-receptorerna och därför är det viktigt att fortsätta utforska dem, säger Eva Millqvist.

Text Malin Avenius

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php