Attjo! Där kom höstens ”pollen-import”

Du trodde att det var över för i år. Men så nyser du och ögonen kliar. På hösten? Japp, just när du trodde att det var över så kommer fjärrleveransen av pollen svepande med varma vindar från Ungerns slätter och de vackra vingårdarna i Rhônedalen.

– Klimatförändringarna har definitivt förlängt pollensäsongerna, säger Åslög Dahl, botanist, forskare och ansvarig för Pollenlaboratoriet på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Det Åslög inte vet om pollen är inte värt att veta. I över fyrtio år har hon studerat de små sakerna som ställer till det för allergiker och astmatiker.

Egentligen märks klimatförändringarna mest på våren, påpekar hon.

– I början av 1900-talet började björkarnas blomning i Västsverige först i mitten av maj. När jag först började analysera pollen 1979 hade starten flyttat sig till slutet av april, nu blommar björkarna redan i mitten av april.

När det gäller hösten ser det lite annorlunda ut.

– Det kan finnas någon enstaka planta av gråbo som blommar i september, men den brukar vara överblommad redan i augusti. Och sedan kan det förekomma några gräs om de slagits tidigt på sommaren och hunnit blomma en andra gång, säger Åslög Dahl.

Besvärlig allergiväxt

Den första du ska misstänka om du börjar få tydliga pollen­känningar i september är en växt med det poetiska namnet malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Malört är en gammal medicinal­växt som faktiskt användes som medel mot skadedjur som mal (därav det svenska namnet malört).

Men ambrosia! Ambrosia var gudarnas mat i den grekiska mytologin, ambrosia som skänkte dem ungdom och odödlighet.

Den här växten skänker oss dock varken ungdom eller odödlighet utan i stället rinnande ögon och astmabesvär. Malörtsambrosia är en riktigt besvärlig allergiväxt, som har hittats växande tillfälligt i Sverige många gånger under de senaste trettio åren men som än så länge blivit bestående bara på några få platser.

– Det som registreras på pollenlaboratorierna är främst pollen som kommer med fjärrspridning från sydöstra och södra Europa, när luftströmmarna kommer där­ifrån, säger Åslög Dahl.

I Sydosteuropa växer malörts­ambrosian med centrum i Ungern – på pustans stora vackra solrosodlingar trivs den utmärkt. Och har du haft otur kan du hitta en malörtsambrosia i din egen trädgård, under fågelbordet, då har den kommit in tillsammans med solrosfröna som du serverar till fåglarna. Den plantan kommer inte att överleva frosten, men kommer frosten sent kan den sätta frö.

Spreds från Nordamerika

Malörtsambrosian trivs också i Frankrike. I den vackra Rhônedalen med stora vinodlingar finns vår nya superpollenväxt. Den spreds ursprungligen från Nordamerika till Europa under första och andra världskriget av amerikanska soldater, deras hästar och hästarnas foder. Den har också kommit in med importerat utsäde.

Får vi en september med högtryck över Östeuropa kommer varma vindar att föra med sig långväga pollen (från Budapest till Göteborg har de att flyga 1600 kilometer) och ofta dalar pollen ner till marknivå om natten, så nej, det är inte sant att det alltid är mindre pollen nattetid. Du kan ha oturen att de gått in för landning just när du tar din sena promenad.

Mycket svampsporer

Förutom fjärrspridning av pollen från malörtsambrosia kan också svampar ställa till det på hösten. Hör du till de två procent av befolkningen som också är känsliga för svampsporer så är hösten en jobbig tid.

– Det finns mycket mögelsporer i luften under augusti och september, när mögelsvampar bidrar till att bryta ner den vissnande växtligheten. Men även vissa hattsvampar har sporer som påverkar mögel­allergiker.

Det är först senare på hösten faran är över, påpekar Åslög Dahl.

– Sedan kan man andas ut i oktober. Men redan i november kan enstaka hasselbuskar börja blomma …

 

Det här kan allergisymtom i september bero på:

• Malörtsambrosia.
• Enstaka sent blommande gråbo.
• Gräs som blommat en andra gång.
• Svampsporer, till exempel från svampar som växer på förmultnande växtdelar.
• Svampsporer från vissa hattsvampar, som lackticka.

 

Åslög Dahls bästa råd:

1. Kolla pollenrapporten även på hösten. Rapporterna kommer då i regel en gång i veckan. Men är det risk för höga halter av malörtsambrosia så kommer specialrapporter.
2. Gå till vårdcentralen. Får du tydliga känningar av något som verkar vara pollenpåverkan även på hösten så sök hjälp.
3. Träna inte utomhus. Om du anstränger dig drar du djupare andetag och ofta andas du med öppen mun, och då får du i dig mer pollen. Så ta det lugnt eller träna inomhus!
4. Borsta hunden och katten. Husdjur kan dra in mycket pollen. Och hundar kan själva drabbas av allergi, de springer ju runt i samma höjd som gräset. Hundars allergi visar sig i regel som eksem.
5. Byt kläder. Bra när du har varit utomhus.
6. Skölj håret. Mycket pollen fastnar i håret. Skölj håret så förhindrar du att du får en skur av pollen på huvudkudden när du lägger dig.

 

Upp och ner på pollen-börsen

Hur olika miljöförhållanden påverkar mängden av pollen får forskarna fram genom att jämföra hur mycket pollen av ett visst slag som registreras varje säsong under en följd av år – detta kallas säsongsindex.

På uppgång:

+ Björk. En svag ökning av pollen har noterats över tid.

+ Gräs. Säsongsindex av gräspollen har fördubblats sedan 1970-talet. Delvis kan det bero på klimatförändringarna, delvis beror det troligen på ökat kvävenedfall och på förändrad markanvändning. Det är fler marker som inte slås och där gräset får ligga kvar efter att det vissnat ner på hösten. Det döda gräset läcker ut näringsämnen så att marken blir övergödd. Detta gynnar storväxta gräsarter som bildar mycket pollen, till exempel hundäxing.

På nedgång:

– Gråbo. Svårt att få grepp om även för experterna men det verkar faktiskt som om halterna av gråbo minskar. Det kan bero på att platserna där gråbo trivs – gårdsplaner, vägrenar och byggtomter – har minskat ytmässigt.

Nästa pollenhot

Väggörten (Parietaria officinalis) kan bli nästa stora hot för svenska allergiker. Den växer framför allt i södra och väst­ra Europa, men dyker ibland upp här.

 

Text Maggan Hägglund Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php