Dålig hänsyn på jobbet

Enligt en undersökning som företaget Novus har gjort bland medlemmar i tjänstemannafacket Unionen uppgav 62 procent av pollenallergikerna att deras arbetsprestation påverkas negativt under pollensäsongen. De vanligaste problemen uppgavs vara trötthet, att man inte känner sig klar i huvudet och att man blir sur och irriterad. Varannan som drabbas säger att det inte tas hänsyn till deras problem på arbetsplatsen, skriver tidningen Kollega som har beställt undersökningen.

Eksem-gen funnen hos hundar
Trots intensiv forskning inom området är kunskapen om de genetiska riskfaktorerna för allergiskt eksem begränsad. I en nyligen publicerad studie har forskare från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Broad Institute i Boston jämfört arvsmassan hos en stor grupp schäferhundar med eksem med den hos en lika stor grupp friska schäfrar. Därigenom har de kunnat identifiera en region i arvsmassan där det finns en genvariant som ökar risken att utveckla sjukdomen.

Varning för e-cigarett
Det kan finnas hälsorisker med de elektriska cigaretter som blivit allt vanligare att rökare använder för att sluta röka eller dra ned på rökningen, varnar ett tyskt cancerforskningscenter. Vätskan i cigaretten kan innehålla ämnen som irriterar luftvägarna och kan orsaka allergiska reaktioner. En del vätskor innehåller nickel, bly och formaldehyd. Partiklar från cigaretten drabbar inte bara användaren utan även människor i omgivningen.