Celiaki ökar risken att dö i förtid

Personer med celiaki har ökad risk att dö i förtid i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdomar. Det framgår av en stor studie som omfattar närmare 300 000 deltagare.

Forskningen bygger på olika registerdata från Socialstyrelsen och har genomförts vid Karolinska institutet i samarbete med ett amerikanskt universitet.
Studien publicerades nyligen i den medicinska tidskriften JAMA under rubriken “Association Between Celiac Disease and Mortality Risk in a Swedish Population”.

Inflammation i tunntarmen

Celiaki (glutenintolerans) innebär att man inte tål proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Proteinet startar en inflammation i tunntarmen som förhindrar att näring tas upp på rätt sätt. Celiaki kallas ibland missvisande för glutenallergi.
Vanliga symtom på celiaki är gaser, diarré, trötthet och viktminskning. Sjukdomen är kronisk, men symtomen brukar försvinna om man äter glutenfri kost. I Sverige beräknas cirka två procent av befolkningen ha celiaki.

21 procents högre dödlighet

I studien ingår närmare 50 000 svenska patienter som fått sin diagnos under åren 1969 – 2017 med hjälp av vävnadsprov från tarmen. Varje patient har därefter matchats med fem friska kontrollpersoner, vilket innebär att data från 300 000 personer totalt ingår i studien.
Sammanfattningsvis visar resultaten att dödligheten hos personer med celiaki var 21 procent högre jämfört med kontrollpersonerna. Risken att dö i förtid i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdom var förhöjd i alla åldersgrupper, men högst bland personer som fått sin diagnos i åldern 18–39 år.

Påverkar kroppen på olika sätt

Även bland patienter som diagnosticerats under de senaste tio åren fanns en förhöjd dödsrisk – trots att medvetenheten om sjukdomen ökat, liksom utbudet av glutenfria matprodukter. Dödligheten i denna grupp var 10 procent högre jämfört med kontrollgruppen.
Forskarnas slutsats är att celiaki är en allvarlig sjukdom som behöver prioriteras. Den påverkar kroppen på flera olika sätt, och alla komplikationer kan inte förebyggas med glutenfri kost.

Text Barbro Falk Foto Colourbox