Cashewnöt klättrar på allergilistan

Allergi mot cashewnöt blir allt vanligare och i media har talats om att det nu till och med är den mest förekommande matallergin bland barn. Barnallergologen och forskaren Caroline Nilsson svarar på vad man vet om den växande allergin.

Stämmer det att allergi mot cashewnöt nu är den vanligaste födoämnesallergin bland barn?
– Nej, de vanligaste matallergierna är mjölk och ägg. Därefter, hos lite äldre barn, är det jordnötter. Bland nötter som kommer därefter är cashew en vanlig orsak till akut allergisk reaktion, men beroende på undersökning varierar det om det är hasselnöt eller annan nöt som är vanligast att ge reaktion.
– I många studier är hasselnöt vanligast förmodligen för att den äts mycket. I andra studier, till exempel från Sverige, är cashew den vanligaste orsaken till akut allergisk reaktion bland de som söker akut.
Vad är anledningen till att den har blivit så vanlig?
– En trolig anledning till att det blivit vanligare med cashewnötallergi är att vi äter mer cashew nu än för 20 år sedan. Vi äter mer mat från andra länder.
Finns det några siffror på hur många procent av alla barn som har allergi mot cashewnöt?
– Jag har försökt leta men hittar inga bra siffror. Det finns en undersökning av Vicki McWilliam om prevalens av nötallergi, men den delar upp nötterna dåligt.
Vet man om det är mer förekommande med svåra reaktioner än med korsreaktioner?
– Detta är det ingen som vet.
Går det att med komponentanalys avgöra vilken form av allergin man har?
– Ja, det har kommit en publikation från Grekland i år som visar att de med allmänallergisk reaktion på cashew har IgE-antikroppar mot ett lagringsprotein i cashew. Vi använder det hos oss i kliniken på Södersjukhuset och jag tycker hittills att det stämmer bra, men det är ingen vetenskaplig undersökning utan bara min uppfattning. Vi planerar en studie bland de som är cashewallergiska, den kommer troligen att börja nästa år.

Cashewnöt hör till samma familj som pistagenöt, mango och rosépeppar. De kan därför korsreagera med varandra. Cashewnöt kan finnas i färdigrätter och bakverk. De hör till de allergen som måste deklareras extra tydligt i innehållsförteckningar.

Text Lena Granström Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php