Bli allergismart för ett friskare liv

Höst och förkylningar som kommer som ett brev på posten. Särskilt jobbigt blir det för personer med infektionsutlöst astma. Våra möten vid arbetsplatser samt i förskola och skola resulterar tyvärr i att vi delar med oss av både glädjeämnen och virus. Virus, vilka människor som är friska för övrigt klarar bra att hantera, men som kan sänka dem med underliggande sjukdom ordentligt.

Friskare vardagsliv

Det är viktigt att bli ordentligt utredd vid luftvägsproblem, få optimal behandling, patient- eller föräldrautbildning och regelbundna uppföljningar. Något som resulterar i ett friskare vardagsliv med bättre kvalitet och som på sikt spar samhällsresurser när patienten fått en personlig handlingsplan som underlättar att tackla olika vardagssituationer. Patientutbildning, skriftlig personlig handlingsplan och uppföljningar är noterade som förbättringsområden i en utvärdering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För både barn över 6 månader och vuxna med luftvägsproblem säger riktlinjerna att uppföljning med utredning, spirometri och symtombedömning bör ske sex veckor efter akutbesök.

Fokus på KOL

Astma- och Allergiförbundet har tidigare rapporterat om att alla landsting och regioner inte budgeterar för att implementera riktlinjerna och nu hör vi också rapporter om att vissa län väljer att endast fokusera på arbetet för patienter med KOL. Det har knappast varit Socialstyrelsens avsikt. En medlem jag nyligen talat med berättade att hon vid sin senaste astmakoll inom primärvården fick hälsningen ”-Vi ses om fem år” med sig då hon gick därifrån. Det är inte vad riktlinjerna rekommenderar. Har du koll på läget i ditt landsting? Efterfråga gärna arbetet med Socialstyrelsens riktlinjer eller be din förening att ställa frågan. Det finns idag fina exempel på landsting och regioner som kommit långt i arbetet.

Vill ha fakta

Läs gärna om vårdpraxis i region Örebro där patientutbildning, motion, sanering och elimination står högt på listan. Precis det arbetssätt vi patienter ofta efterfrågar. Vi vill veta vad vi reagerar på, om möjligt undvika detta och sedan medicinera då det behövs.

Bli allergismart

I dagarna lanserar Astma- och Allergiförbundet webbtjänster AllergiSmart där du kan få inspiration till vardagsrutiner och att göra en personlig handlingsplan. Förbundet satsar stort för att bidra till det inte alla landsting klarar i dag. Hjälp oss att fylla sidan med dina erfarenheter och dela med dig till andra. Välkommen in!

 

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande