Bioresonans anmält till KO

Företaget Allergikliniken i Hedemora, som behandlar allergipatienter med bioresonansterapi, har anmälts till Konsumentombudsmannen, KO. Anmälaren menar att Allergiklinikens påstående att bioresonansapparaten kan bota allergi är rena bluffen.

Konsumentombudsmannens jurister har granskat företagets marknadsföring och konstaterat att reklambudskapen av typen ”På Allergikliniken i Hedemora kan du bli av med din allergi – oavsett vad du är allergisk mot” och sexton andra påståenden är otillbörliga. De anses vara vilseledande och strider därmed mot marknadsföringslagen.

Dokumentation

Företaget har uppmanats att redovisa vetenskaplig dokumentation som styrker sina påståenden. Om de inte inkommer med dokumentationen måste de ta bort påståendena, annars väntar böter.
Behandling med bioresonans sägs gå ut på att den allergiska personens resonans, eller inre svängningar, har hamnat i obalans. Med hjälp av en elektronisk apparat rättas obalansen till.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php