Frekvensterapi påstås behandla allergi

Du kan bli botad från din allergi helt utan biverkningar och mediciner, menar utövarna.
–– Det låter för bra för att vara sant, säger Dan Larhammar, professor vid Uppsala Universitet och aktiv i Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VOF).

Bioresonansterapi, eller frekvensterapi som den också kallas, är en alternativmedicinsk behandlingsmetod som sägs ha särskilt god effekt mot allergier.
– Åtta av tio blir helt symtomfria efter i genomsnitt tio behandlingar, hävdar Lars Tennberg som är informationsansvarig på Life Cooperation i Hedemora. Det är ett företag som bland annat utbildar bioresonansterapeuter i Sverige och säljer apparaten som behövs för behandlingen.
Lars Tennberg berättar att det finns flera apparater på marknaden som är konstruerade för att kurera olika åkommor. Den de själva säljer heter Bicom och är särskilt framtagen för att behandla allergier.

Svängningar

Det är inte helt lätt att förstå hur behandlingen fungerar, men tekniken sägs bygga på en teori om att alla levande organismer har resonans eller svängningar och att dessa av olika anledningar kan hamna i obalans. Enkelt förklarat går behandlingen ut på att korrigera denna obalans i kroppen.
Det betyder att terapeuten, med hjälp av apparaten och dess mätinstrument, först tar reda på vilka ämnen patienten inte tål, sedan rättar han till obalansen genom att skicka tillbaka en ””spegelvänd frekvens”” av samma ämne.

Professor Dan Larhammar som forskar inom farmakologi och neurobiologi, och dessutom ansvarar för granskning av alternativmedicin inom VOF, är mycket kritisk mot metoden och poängterar att vetenskapligt underlag saknas och att konceptet är helt orealistiskt.
– De referenser som omnämns på deras hemsida har inte relevanta kontrollgrupper och saknar därför värde. Inga av de nämnda studierna är heller publicerade i någon vetenskaplig tidskrift.
– Det betyder att en upplevd förbättring kan bero på placeboeffekten.

Hjälpt många

Men Lars Tennberg avfärdar kritiken som tröttsam och oinsatt.
– Vi har hjälpt tusentals patienter genom åren. Och i Tyskland är metoden sedan 2009 rättsligt och juridiskt bevisad, säger han och berättar om ett domslut som föll till Bicoms fördel.
– 200 tyska läkare delgav sina behandlingsresultat, vilket bidrog till att rätten ansåg att företaget visst kunde säga att Bicom har effekt på allergier.
Dan Larhammar skakar på huvudet.
– Detta är inte samma sak som en kontrollerad studie. Metoders effektivitet eller vetenskaplighet avgörs inte av användarsiffror eller omröstningar. Ett tydligt exempel är homeopati som troligen används av miljoner människor och som föreskrivs av tusentals läkare, men helt och hållet är en placeboeffekt och utnyttjas som en sådan av många läkare.

Ingen effekt

Dan Larhammars kritik stöds av den enda kända dubbelblinda vetenskapliga studie som gjorts av metoden. En studie från 1997 i Davos på 32 barn med allergieksem (atopisk dermatit). Metoden hade ingen effekt på barnens eksem.
Lars Tennberg avfärdar studien och förklarar, med hänvisning till Läkemedelsverkets hemsida, att atopisk dermatit inte längre betraktas som en allergi och menar att det därför inte är konstigt att den inte kan botas med Bicom.
Lars Tennberg tycker heller inte att det behövs fler studier av metoden eftersom han menar att bevisen redan är överväldigande.
– Men vi ställer gärna upp och medverkar under förutsättning att tester och studier görs objektivt och med patienternas bästa för ögonen.

Dan Larhammar välkomnar öppenheten men undrar varför professionen inte själva tagit initiativ till fler vetenskapliga studier genom åren.
På Life Cooperations hemsida hävdas också att metoden är helt fri från biverkningar. Något Dan Larhammar tycker är motsägelsefullt.
– Finns det inga biverkningar finns det troligen inga verkningar heller. Dessutom kan det vara förenat med livsfara om en patient utsätter sig för ett födoämne i tron att ha blivit botad från sin allergi mot detta.

Text Vibeke Specht

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php