Barn med astma och allergi klarar skolan lika bra som andra

Astma, hösnuva, atopiska eksem och matallergier påverkar inte skolresultaten negativt, enligt en stor svensk studie. Inte ens för barn med svår eller okontrollerad astma såg forskarna något sådant samband.

Studien har genomförts i ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset och Uppsala universitet med stöd från bland annat Forte, Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Studien har publicerats i facktidskriften Clinical & Experimental Allergy.

11 000 svenska tvillingar

Tidigare forskning har visat att elever med astma och allergier har ökad sjukfrånvaro. I den nu aktuella studien ville forskarna ta reda på om detta påverkar studieresultaten. Därför undersökte man sambandet mellan astma, hösnuva, atopiska eksem och matallergier bland 11 000 svenska tvillingar och barnens betyg när de gick ut nionde klass.
Barnen i studien var födda mellan åren 1992–1998, och deras besvär kartlades vid 9–12-års ålder genom föräldrarapporterade uppgifter. För barn med astma samlades data även in vid 15 års ålder via olika register, däribland läkemedelsregistret.

Lika bra betyg

Resultaten visar att det inte gick att hitta några bevis som stöder att astma, eksem, hösnuva eller matallergi skulle påverka avgångsbetygen i nian negativt. Inte heller gymnasiebehörigheten påverkades. Barnen klarar med andra ord grundskolan lika bra som barn utan allergier.
– Jag blev själv förvånad över att det inte fanns några skillnader i akademiska prestationer, säger en av forskarna, Bronwyn Haasdyk Brew, forskarassistent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

God sjukdomshantering

Enligt Bronwyn Haasdyk Brew kan förklaringen vara att barnens sjukdom hanteras på ett bra sätt – dels för att barnen blivit äldre, dels för att Sverige har ett ”rättvist och väl fungerande sjukvårdssystem med tillgång till gratis läkemedel”.
– Vi vet dock inte säkert om detta är förklaringen. Men det är i alla fall min teori, särskilt som vi inte kunde se några skillnader i skolresultat för barn med svår eller okontrollerad astma jämfört med friska barn, säger hon.
När det gäller barn med okontrollerad astma pågår ytterligare en studie där forskarna tränger djupare in i frågeställningarna.
– Vi räknar med att kunna publicera den studien om ungefär ett halvår, säger Bronwyn Haasdyk Brew.

Text Barbro Falk Foto Colourbox