Astmarisk även efter rökstopp

Pappans rökning påverkar barnets astma – även om han slutat innan barnets födelse.

Unga män som fimpat för gott löper större risk att få barn med astma än den som aldrig rökt tobak, visar ny forskning från Universitetet i Bergen. Forskarna fann att även om män slutat röka flera år innan de fick barn var det en stor ökning i förekomsten av icke allergisk astma hos deras barn. Om pappan slutat röka fem år före befruktningen, trefaldigas risken för sådan astma hos barnet, enligt studien. 13 500 män från Sverige, Norge, Island, Danmark och Estland deltog i det flera år långa forskningsprojektet.