Arbetsplatser brister i hanteringen av farliga kemikalier

Åtta av tio arbetsplatser som har inspekterats brister i hanteringen av farliga kemikalier. Det visar en granskning gjord av Arbetsmiljöverket.

Under två års tid har Arbetsmiljöverket inspekterat nästan 3600 arbetsplatser i en gemensam EU-insats. Närmare 2900 av dessa, åtta av tio, får nedslag i hur de hanterar och informerar om farliga ämnen som kan finnas på arbetsplatsen.
En rad olika branscher runt om i landet har undersökts, bland annat hotell och restaurang, städ- och saneringsfirmor, skolor, bilverkstäder, golv- och väggbeläggningsarbetare samt hälso- och sjukvård.
– Vi behöver öka medvetenheten om vilka kemiska risker som finns på arbetsplatserna. En del arbetsgivare har koll på de kemikalier som är märkta med varningssymboler, men missar de risker som uppstår i verksamheten och som kan vara hälsofarliga. Det kan vara avgaser, slipdamm, mjöldamm eller kvartsdamm, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Regler för allergiframkallande ämnen

Kemiska arbetsmiljörisker finns på de flesta arbetsplatser och kan orsaka bland annat allergi men också akuta frätskador och cancer. På grund av det är arbetsgivaren skyldig att ha kontroll på dessa risker; de ska göra en riskbedömning, liksom dokumentera och informera sina anställda om hur till exempel farlig svetsrök ska hanteras på säkraste sätt.
För golv- och väggbeläggningsarbetare som ofta jobbar med lim, lack, färg och fog är allergi en stor och allvarlig risk. Det framgick också av inspektionen att många arbetsgivare inte kände till att det finns specialregler för vissa ämnen, som för till exempel nagellim som är allergiframkallande.

Handlar ofta om okunskap

Arbetsmiljöverket följer nu upp de brister som hittats vid inspektionerna.
– De allra flesta har åtgärdat bristerna när vi kommer tillbaka. Det handlar ofta om okunskap. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar när det gäller kemiska risker på jobbet, de orsakar fortfarande sjukdomar och dödsfall, säger Elin Löfström-Engdahl.
Under 2018 gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker, visar statiskt från Arbetsmiljöverket. Dessutom gjordes 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro orsakat av farliga ämnen.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php