Anmäl till DO

En ny tjänst gör det lättare att anmäla fall av diskriminering till diskrimineringsombudsmannen.

Lagen förbjuder diskriminering som har samband med funktionsnedsättning inom flera områden. Sedan 2015 räknas även bristande tillgänglighet som diskriminering. Med en anmälningstjänst på nätet kan du nu enkelt anmäla diskriminering på grund av funktionsnedsättning till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Adressen är anmalningstjansten.se.