Allergitoppen 2008

2008 har varit ett händelserikt år på allergiområdet. Det är dags att se tillbaka och summera framstegen i flera av de frågor som Astma- och Allergiförbundet arbetar med.

1. Säkrare för allergiker på restaurang

Tillsammans med branschorganisationen för Sveriges hotell och restauranger har Astma- och Allergiförbundet startat en verksamhet som ska göra det lättare och tryggare för dig med matallergi att gå ut och äta. Restaurangpersonal får utbildning och restauranger kan bli certifierade och få använda en särskild logotyp.

2. Doftfritt i vården

I västra Götaland har landstinget beslutat att såväl personal som patienter och besökare ska uppmanas att välja oparfymerade hygienprodukter. Vårdanställda får inte röka i samma kläder som de har på sig i kontakt med patienterna. Städning och tvätt ska göras med parfymfria produkter. Vilket landsting blir först att följa efter under 2009?

3. Minskade partikelhalter i luften

Under året har frågan om hur små partiklar från vägtrafiken skadar vår hälsa debatterats livligt. Dubbdäcken har visat sig vara en bov i dramat, de river upp ett fint damm som människor som bor eller vistas vid starkt trafikerade gator andas in. Människor med astma mår sämre och hos små barn kan det vara en utlösande faktor att utveckla astma. I höst har bland annat Vägverket propagerat för dubbfria vinterdäck.

4. Länk mellan vård och patient

Nio engagerade medlemmar i Astma- och Allergiförbundet har utbildat sig till att bli astmaambassadörer. De ska fungera som en kontaktperson med vården på hemorten. Vårdpersonalen ska få veta vad lokalföreningen har att erbjuda, så att de i sin tur känner sig motiverade att hänvisa sina patienter dit. Funktionen är helt ny så de första ambassadörerna har stora möjligheter att vara med och utforma verksamheten.

5. Ökat inflytande på forskningen

Ingen väl vet mer om sjukdomen än den som själv är drabbad. Ändå är det ovanligt att patienter får delta i forskningsprojekt som något annat än ”försökskaniner”. Det ska fyra olika patientorganisationer, däribland Astma- och Allergiförbundet, försöka ändra på. Bland annat ska blivande forskningpartners rekryteras från varje organisation och utbildas. De ska sedan bland annat kunna bidra med sina personliga erfarenheter i lämpliga medicinska forskningsprojekt.

6. Astman minskar

Några studier har under den senaste tiden pekat på att färre drabbas av astma än tidigare. En förklaring som nämnts är den minskade rökningen, som vi bland annat kan tacka rökförbudet på restauranger för.

7. Nya riktlinjer för astmamottagningar

En väl fungerande astmamottagning ger välbehandlade och nöjda patienter. De astma- och allergiintresserade allmänläkarna och astmasjuksköterskorna har i år enats om en rad kriterier som en sådan mottagning ska uppfylla för att nå sina mål. Två av de viktigaste faktorerna är att sjuksköterskorna ska ha god specialutbildning och att tillräckligt med tid ska vara avsatt per patient.

8. Nytt nätverk för hudfrågor

Alldeles nybildad är den grupp som intresserar sig särskilt mycket för hudens problem. De har precis inlett arbetet med att starta ett nätverk för medlemmar som vill utbyta erfarenheter och kunskap inom detta område.

9. Fem miljoner till allergiforskning

I år fick 32 olika forskare och forskarlag dela på lite drygt fem miljoner kronor i utdelningen från forskningsfonden.

10. Mattidning på nätet

Astma- och Allergiförbundet har lanserat en digital tidning om mat och välmående. Matnyttig.se är till för alla som har ett stort intresse för god och nyttig mat. Här får du även lära dig mera om sambandet mellan mat och allergier. Den kommer ut sex gånger om året och prenumerationen är gratis.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php