Allergitoppen 2010

Året går mot sitt slut och det är dags att summera vad som hänt på astma- och allergiområdet. Det här tycker Allergias redaktion har varit några av de viktigaste framstegen.

1. Ett steg närmare allergiprogram

Äntligen har det mångåriga arbetet med att få till en nationell handlingsplan för allergifrågor nått en framgång. Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om astma- och allergisjukvården. Det är det första steget för att få till stånd en samordning mellan sjukvård, myndigheter och organisationer kring ett svenskt allergiprogram.

2. Ny slogan: Friskare liv

På kongressen i våras enades man om att Astma- och Allergiförbundets slogan de närmaste åren ska vara Friskare Liv. Allt som förbundet arbetar med, från samhällsanpassning till bättre omhändertagande i vården och verktyg för egenvård, syftar ju till ett friskare liv.

3. Filmpremiär

I oktober hade filmen Eksem – vanligare än du tror premiär. Den handlar om yrkesval, samband mellan mat och eksem, behandlingsmetoder inom skolmedicinen, alternativa behandlingar och mycket mer. Till filmen finns också ett studiematerial om man vill använda den som grund för en studiecirkel.

4. Svalanmärkt kosmetika

Den första kosmetikan har fått Svalanmärkning. Det är två av Lumenes produkter, mascara och eyeliner, som funnit nåd inför granskningsrådets ögon och bedömts kunna användas av allergiker utan att ge besvär. Förhoppningsvis blir det fler.

5. Uppskattad allergistämma

Det var fyra år sedan sist så kanske fanns det ett uppdämt intresse. Det kom i alla fall ungefär 500 personer till stämman i Linköping. De fick ta del av ett digert program med 40 olika seminarier att välja bland. Den senaste forskningen inom en rad olika områden presenterades.

6. Fler serverar tryggare mat

Arbetet med att allergicertifiera restauranger fick en ordentlig skjuts när snabbmatskedjan McDonalds slöt avtal gällande alla sina restauranger i Sverige. De har nu bland annat förbundit sig att alltid kunna ge korrekt information och service till allergiker när det gäller innehållet i, och hanteringen av, maten som serveras.

7. Seger mot Försäkringskassan

Till följd av påtryckningar från Astma- och Allergiförbundet har Försäkringskassan under året ändrat sin tillämpning av reglerna kring vårdbidrag. Numera godkänns den faktiska förbrukningen av ersättningsprodukter för mjölk som en merkostnad.

8. Ljusning för pollenprognoser

Socialdepartementet har tillsatt en utredning för vem som ska ansvara för och sköta pollenmätstationerna i framtiden. Pollenprognoserna är värdefulla för många medlemmar och ett samlat grepp om hur de sköts är något som Astma- och Allergiförbundet engagerat sig för.

9. Sex miljoner till forskning

Årets utdelning från Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond innebär att 30 olika forskningsprojekt får sex miljoner kronor att dela på för forskning kring de allergiska sjukdomarna. Fonden främjar framför allt forskning som kan leda till säkra medicinska underlag för åtgärder som underlättar tillvaron för människor med astma, allergi och annan överkänslighet.

10. Hjälp i nödfall

Under årets sista skälvande veckor blev det klart med en helt ny förmån som erbjuds er medlemmar. Det är ett kort, Word Medical Card, som innehåller all medicinsk information som till exempel kan vara viktigt att känna till för den som tar hand om dig vid ett eventuellt olycksfall. Att samla informationen via webben och mobilen är gratis. Vill du ha ett tryckt kort att bära med dig får du det till ett rabatterat pris som medlem.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php