Allergitoppen 2014

Ännu ett år av stora och små händelser i allergivärlden har passerat. År 2014 har framför allt ägnats åt de allergiska barnens situation.

1. Klassrumspeng

Regeringen lyssnade på förbundet och beslutade att satsa en miljard kronor på att rusta upp skolmiljön.

2 Barnallergiår

Mängder av varierande aktiviteter har gjort att det synts och hörts i hela landet att det varit Barnallergiår.

3. Familjestödsdagar

En helt ny, viktig verksamhet har sett dagens ljus under året – utbildningsdagar för familjer på Södergården.

4. Regionbildning

Länsföreningarna i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland blev först med att gå samman – region Mellannorrland är född.

5. Barnallergiforum

En hel dag med fokus på allergi i skolan samlade över 200 intresserade deltagare.

6. Insamling

Många har hjälpt till att samla in pengar till Barnallergifonden – cirka 520000 kronor blev resultatet.

7. Forskning

Hela 8 miljoner kronor delades ut till forskning om astma och allergi.