Allergitoppen 2011

Ännu ett år av stora och små händelser i allergivärlden har snart passerat.
Det här tycker Allergias redaktion har varit några av höjdpunkterna.

1. Utredning om allergi i skolan

Astma- och Allergiförbundet har i många år arbetat för att få till stånd en nationell handlingsplan för allergifrågorna. Under sommaren gjordes ett framsteg då regeringen beslutade att Socialstyrelsen ska utreda allergiproblemen i skolorna. Alltid en början.

2. Allergia.se lanserad

Nu finns Allergia även som nättidning. På allergia.se kan du förstås läsa det senaste numret, men hittar också tidigare tidningar. Här kan du också söka artiklar och recept med hjälp av egna sökord. Passa på att tycka till om vad du läser, här finns plats för dina kommentarer.

3. Sex miljoner till forskning

Forskningsfonden delade i år ut sex miljoner kronor till 34 olika projekt. Pengar som gör det möjligt för forskare att räta ut frågetecken kring allergi och göra livet lättare för alla drabbade. Nästa år blir det en stor satsning på insamling.

4. Aktivitet på blogg och Facebook

Det är full fart bland allergiintresserade både på Friskare Liv-bloggen och i Astma- och Allergiförbundets Facebookgrupp. På bloggen kan du följa vad förbundets ombudsmän har för sig. En givande blandning av nyttig information och personliga reflektioner – gå in och kolla.

5. Cafétipsaren i telefonen

En användbar app för dig som söker fik med något att äta utan ägg, gluten, mjölk och laktos är Cafétipsaren. Där kan du också lämna tips om du fikat på något bra ställe så att andra hittar dit. Appen är gratis och finns för både Iphone och Androidtelefoner.

6. Möjlighet till sol och bad

En överenskommelse har slutits med norska Astma- och allergiförbundet om att svenska medlemmar får åka till Norges rekreationsanläggning på Kanarieöarna. Den heter Valle Marina och ligger på Gran Canaria. Där är klimatet särskilt gynnsamt för människor med lungsjukdom, hud- och allergiproblem. Mer info på www.naaf.no.

7. Tyck till i Allergipanelen

Sitter du och har en massa åsikter, men ingen som lyssnar? Nu finns Allergipanelen, en frivillig e-postgrupp där man några gånger om året svarar på enkäter om olika allergifrågor. Det är ett bra sätt för förbundet att snabbt få en uppfattning om vad medlemmar och andra engagerade tycker och tänker. Anmäl dig via hemsidan.

8. Allergistämmans närmaste framtid tryggad

Allergistämman är en mötesplats för alla som arbetar med allergifrågor, professionellt och ideellt. Genom ett samarbete med Svenska Mässan i Göteborg har det bestämts att det ska bli en allergistämma vartannat år de närmaste åren, 2012-2016. Den första blir den 21-22 november nästa år.

9. Hurra – nya regler på restaurang

EU har beslutat om nya regler angående matinformation på restauranger. Vilken tur att det redan finns en skräddarsydd utbildning, Astma- och Allergiförbundets Hurra en allergisk gäst! För de restauranger som vill gå längre finns även möjlighet att få en Tryggare Mat-certifiering.

10. På plats i Almedalen

Mitt i sommaren fanns Astma- och Allergiförbundet på plats under politikerveckan i Almedalen. Ett seminarium om behovet av ett samlat nationellt grepp om allergifrågorna var huvudsyftet med närvaron, men representanterna passade också på att knyta viktiga kontakter för framtiden.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php