Allergitoppen 2009

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att uppnå visionen ”Ett samhälle tillgängligt för människor med allergi och annan överkänslighet”. År 2009 har flera steg tagits mot målet.

1. Fem miljoner till forskning

I år fick 26 olika forskningsprojekt sammanlagt fem miljoner kronor i utdelningen från forskningsfonden. Det innebär mer forskning som så småningom kan leda till en bättre livssituation för många barn och vuxna med allergier.

2. Den första allergicertifierade restaurangen

Restaurangen på Ågrenska i Göteborg är först i Europa med att få sätta upp skylten Tryggare mat utanför dörren. Den signalerar att här kan matallergiker förvänta sig ett bra bemötande. För att bli certifierad måste restaurangen förbinda sig att följa vissa kriterier och personalen genomgå utbildning.
Den stora matkedjan McDonalds har beslutat att alla deras svenska restauranger ska uppnå kraven för att bli allergicertifierade.

3. Pengar från PostkodLotteriet

Astma- och Allergiförbundet har blivit förmånstagare för Svenska PostkodLotteriet. Vid den första utdelningen fick förbundet motta fyra miljoner kronor, varav drygt en miljon tillfaller forskningsfonden. Mer forskning och mer verksamhet tack vare alla som köper postkodlotter alltså.

4. Uppmärksammad astmadag

Aldrig tidigare har Världsastmadagen uppmärksammats så mycket som i år. Läns- och lokalföreningar runt om i landet syntes och hördes och många nya medlemmar värvades. Den första tisdagen i maj är det alltid astmadag, det har världshälsoorganisationen WHO bestämt.

5. Medlemstillströmningen ökar

För första gången på fyra år ser medlemsantalet i förbundet ut att öka istället för att minska. Fler familjer än på många år söker sig till förbundet. Det är mycket tack vare fler verksamheter och värvningsinsatser ute i läns- och lokalföreningarna. Fler vägar att komma in har öppnats till exempel via förbundets nya uppdaterade hemsida, lokalföreningarnas hemsidor, SMS, växande doft- och eksemnätverk, sociala medier och e-postlistor. Ju fler medlemmar förbundet har desto mer styrka kan det sätta bakom sina ord.

6. Nytt nätverk knutet till förbundet

Nätverket för doft- och kemikalieöverkänsliga har blivit en del av Astma- och Allergiförbundet. De har mycket kunskap att dela med sig av och kan förhoppningsvis ha nytta av förbundets styrka.

7. Forskningspartners igång

Tre medlemmar i Astma- och Allergiförbundet deltar nu i olika forskningsprojekt som forskningspartners. De ska bidra med patientens perspektiv i forskningen. Sex medlemmar har fått utbildning i år och är på väg att slussas in i forskningsprojekt och ytterligare arton ska utbildas nästa år. Ett ökat inflytande på forskningen är på väg att bli verklighet.

8. Ökat samarbete med vården

Runt om i landet samarbetar fler och fler astma- och allergiföreningar med vården på olika sätt. I Östergötland har man sedan länge sina astmaskolor, i Skåne planeras utbildningar och information och i Stockholm görs en eksemfilm som kan användas som studiematerial. Föreningar på andra orter är i full färd med att lära av deras exempel och starta egna verksamheter där vården är medaktörer.

9. Allergicentrum i Skåne permanentat

Allergikompetenscentrum i södra sjukvårdsregionen har kommit för att stanna. Det fungerar som ett kompetenscentrum för klinisk service och utbildning och ger vidareutbildningsmöjligheter för personal inom allergologiska sjukdomar. Det finns på Universitetssjukhuset i Lund.

10. Nya produktgrupper kan få Svalan-märkning

Astma- och Allergiförbundets styrelse har antagit kriterier för täcken och kuddar samt tvättmaskiner. Det innebär att det finns möjlighet till produktutveckling och till rekommendation av förbundets granskningsråd – det vill säga fler varor som är bra för allergiker.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php