Allergiklinik stäms för bluff

Inga belägg. Konsumentombudsmannen, KO, stämmer Lars Tennberg och Life Cooperation Sweden AB, som driver Allergikliniken i Hedemora. Anledningen är att marknadsföreningen ger intryck av att kunna bota eller lindra allergier, något som inte kunnat visas enligt KO.
KO yrkar att Marknadsdomstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på 500 000 kronor och att bolaget dessutom ska stå för rättegångskostnaderna.
KO skriver i sin stämningsansökan: ””Life Cooperation Sweden ABs marknadsföring på webbplatserna bicomnorden.se och allergikliniken.se innehåller vilseledande påståenden om bioresonansterapins effekter. Life Cooperation Sweden AB ska därför förbjudas vid vite att fortsätta med marknadsföringen och liknande åtgärder. Lars Tennberg har väsentligen bidragit till marknadsföringen på allergiklinken.se och ska därför meddelas ett motsvarande förbud vid vite””.
Några av de påståenden som KO reagerar på är: ””Bicom bioresonansterapi är en tekniskt avancerad diagnos- och behandlingsmetod med mycket goda resultat, framför allt när det gäller allergibesvär.”” ””Resultaten är bestående.”” ””De ämnen som patienten visat reaktion mot vid mätningen används i behandlingen. Biocom omvandlar (förstärker, försvagar, inverterar eller filtrerar) ämnets frekvensmönster till terapeutiska frekvensmönster, som sänds till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Därmed påverkas patientens elektromagnetiska fält och en allergi kan behandlas bort.”” Detta är påståenden som det inte finns några vetenskapliga belägg för, enligt KO.