Allergiker har bättre cancerskydd

Personer med allergier löper betydligt mindre risk att utveckla cancer, enligt kanadensisk och amerikansk forskning. Allergierna aktiverar immunförsvaret som hjälper till att förhindra dödliga sjukdomar. Forskarna har funnit att astmatiker löper 30 procent mindre risk att få äggstockscancer än andra. Barn som är allergiska mot luftburna partiklar har visat 40 procent mindre risk utveckla leukemi än andra barn, enligt studier vid Minnesota University.

Hösnuva

Även forskning vid Cornell University i New York har funnit att barn med luftburna allergier också har reducerad risk för hals-, hud-, lung- och tarmcancer. Kanadensiska studier visar att allergi eller hösnuva sänker risken att få cancer i bukspottskörteln med upp till 58 procent.
– Mer forskning behövs, men siffrorna visar att allergi är en statistisk signifikant skyddande faktor, säger Zuber Mulla vid Texas Tech University som ansvarat för studien om äggstockscancer.