Allergi mot glögg

Har du astma, och tycker att du blir sämre när du druckit glögg? Eller blir du rödflammig, får klåda och snuva? Då kan du vara överkänslig mot sulfiter.

Det finns en rad saker på julbordet som kan ge allergiska besvär, och det är inte alltid helt enkelt att lista ut vad det var man reagerade på. Att det kanske är glöggen som är boven i dramat är därför ofta inte det första man misstänker. Men faktum är att både röd och vit glögg– och röda och vita viner– innehåller sulfit, som cirka 5-10% av astmatikerna kan vara överkänsliga mot. Det vanligaste är att reagera med astma, men det förekommer också att man får magproblem, blir rödflammig, får nässelutslag eller allergisk rinit. Det är mycket ovanligt att vara så känslig mot sulfit att man får en livshotande reaktion, men det finns individer som reagerar kraftigt.
Om du reagerar med allergiska symtom när du dricker glögg finns det alltså all anledning att vara försiktig.

Äldre årgångar

Sulfiterna, det vill säga sulfit, svavelsyrlighet, svaveldioxid och dess salter, E220-224 och E226-228, används bland annat för att hämma tillväxten av bakterier och mögel och för att hindra missfärgning av livsmedel. Det bildas dessutom naturligt vid jäsning av vin och öl, och finns också i bland annat cider, lök, kål, sparris, och torkad frukt. Mängden sulfit och svaveldioxid i vin avtar dock ju fler år vinet har på nacken, så är man överkänslig och vill undvika sulfit i vin kan en lösning vara att köpa äldre årgångar av vin för att minska risken för besvär. Högst halt sulfit hittas vanligtvis i vita viner och i viner med hög sockerhalt. Är man överkänslig och vill göra egen glögg bör den alltså antingen baseras på något annat än vin, eller göras på ett årgångsvin, för att minska risken för sulfitrelaterade besvär.

Beror på halten

Risken att man reagerar om man är överkänslig är större ju högre mängd sulfit ett livsmedel innehåller. Om en produkt innehåller mer sulfiter eller svaveldioxid än 10 mg/kg, eller 10 mg/liter, måste det därför alltid deklareras på etiketten eller förpackningen, enligt reglerna i EU:s informationsförordning.
Enligt Livsmedelsverket finns det inga belägg för att livsmedel med lägre halter av sulfit än 10 mg/kg orsakat överkänslighetsreaktioner, men rekommenderar astmatiker med sulfitkänslighet att undvika livsmedel som innehåller mer än 100 mg/kg, i synnerhet i sura livsmedel och drycker. Eftersom sulfit lättare förflyktigas i sur miljö kan den typen av produkter, dit till exempel glögg kan räknas, ge mer besvär om du är sulfitöverkänslig. Råkar du höra till dem som reagerar är det kanske alltså dags att byta ut glöggen mot något mer allergivänligt i jul.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php