Aktuellt i förbundet

Fotografera vårtecken
Var med och spana efter vårtecken tillsammans med oss. Fram till den 23 maj anordnar vi en fototävling på temat ”ditt bästa vårtecken”. Publicera din bild på Instagram under #vårteckenaaf så är du med i utlottningen av ett superpresentkort värt 250 kr. Låt kreativiteten flöda, vi ser fram emot många spännande och våriga bilder! Du får gärna även passa på att följa oss på vårt Instagramkonto: ”astmaoallergiforbundet”.

Enkät till alla landsting
Just nu genomför Astma- och Allergiförbundet en enkätundersökning till alla landsting/vårdregioner och frågar hur och när de kommer att införa de nya riktlinjerna för astmavården. Det är Socialstyrelsen som har tagit fram nya nationella riktlinjer för astma/KOL-vården. Tanken med de nya riktlinjerna är att patienter med astma ska få en tidigare diagnos, bättre sjukdomskontroll, fler patientutbildningar och fler återbesök. Resultatet från enkäten kommer att användas i förbundets fortsatta media- och påverkansarbete.

Hjälp oss att uppmärksamma pollenallergi
Ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning har en pollenallergi och varje (v)år är intresset stort hos media att uppmärksamma pollenallergi. För att kunna möta medias stora intresse behöver vi många medlemmar som kan tänka sig att ställa upp och berätta om sin pollenallergi och vilka besvär det kan innebära. Kan du tänka dig att ställa upp, skicka ett mejl till vår pressekreterare Eva-Maria Dufva på eva-maria.dufva@astmaoallergiforbundet.se

Statlig utredning föreslår rökförbud utomhus
En statlig utredning föreslår att rökförbud ska gälla i ett antal offentliga utomhusmiljöer och omfatta både tobaksrökning och e-cigaretter. Den aktuella utredningen har analyserat behovet av begränsning av tobaksrökning och användningen av tobaksrelaterade produkter (bland annat e-cigaretter) på vissa allmänna platser utomhus.
Utredaren föreslår regeringen att entréer till offentliga byggnader, tågperronger och busshållplatser, uteserveringar, lekplatser, sportanläggningar och arenor utomhus ska bli rökfria. Förutom rökfria miljöer har utredaren haft i uppdrag att utreda exponeringsförbud för tobaksprodukter och neutrala tobaksförpackningar.
Astma- och Allergiförbundet har i många år arbetat för att tobakslagen även ska gälla offentliga utomhusmiljöer. Förbundet har särskilt uppmärksammat behovet av att införa rökfritt på uteserveringar.

Arbetet med matallergicentrum går vidare
I förra numret av Allergia skrev vi om ett stort samarbetsprojekt (Bra mat för alla) mellan Astma- och Allergiförbundet, sjukvården, akademin, livsmedelsföretagen och olika myndigheter med målet att införa ett nationellt matallergicentrum. Centrumet ska initiera och samordna forskning, innovation och andra projekt.
Visionen är att till år 2025 uppnå en likvärdig livskvalitet för människor med matallergi eller annan matöverkänslighet.
Den 15 april samlades alla samarbetspartners för att diskutera strategier för projektets genomförande. Under våren kommer projektgruppen dessutom att uppvakta politiker och myndigheter för att diskutera samordning och finansiering av ett kommande matallergicentrum.

Förändringar på kansliet
Caroline Tegnér som varit projektanställd på förbundskansliet har slutat. Hon var projektledare för vårt projekt Familjestöd som är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Det treåriga projektet avslutas nu i september och fram till dess kommer olika personer att jobba vidare med det som återstår att göra inom projektet.
Från och med mars kommer Zinita Lundin att börja jobba halvtid på vandrarhemmet Södergården-Åre för att avlasta föreståndaren Eva Björklund vid arbetstoppar och under semestertider.
Testa framtidens e-hälsa
Du som har astma och/eller allergi har nu chansen att vara med och utveckla framtidens e-hälsa i ett spännande projekt som drivs av Centrum för Hälsoinformatik (HIC) på Karolinska Institutet. Inga förkunskaper behövs, bara ett intresse av att påverka och komma med åsikter samt max 45 minuter av din tid!
De behöver hjälp av dig att testa och utvärdera en e-tjänst bakom inloggning i Mina Vårdkontakter/1177. Fokus är på design och innehåll av tjänsten för att underlätta för framtida användare. Är du intresserad eller har frågor, hör av dig till:
Therese Scott Duncan, forskningsassistent vid Centrum för Hälsoinformatik (HIC), Karolinska Institutet, IntegrIT. Telefon: 08-524 839 26, e-post: therese.scott.duncan@ki.se

Ny bok om doftöverkänslighet
Boken ”Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna” är utgiven av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond i samarbete med experter inom medicin, psykologi och fysioterapi.
Syftet med denna kunskapssammanställning är att klargöra kunskapsläget för sensorisk hyperreaktivitet (SHR) just nu, vilka behandlingsmöjligheter som finns samt reda ut begreppen om olika former av kemisk överkänslighet och de beteckningar som används.
Sammanställningen är främst ämnad för dem som i sin yrkesroll kommer i kontakt med patienter med SHR men rekommenderas till alla med särskilt intresse för området. Boken är gratis och finns att läsa online eller beställa i Astma- och Allergiförbundets webbshop, endast porto/frakt tillkommer.
Under våren kommer en broschyr att tas fram utifrån boken som vänder sig till dig som har doftöverkänslighet (SHR) eller misstänker det.

7 miljoner från Postkodlotteriet
Astma- och Allergiförbundet fick vid Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare 7 miljoner kronor. Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos Postkodlotteriet som skänker en del av sitt överskott till cirka 50 olika ideella organisationer.
En stor del av årets pengar från Postkodlotteriet kommer att gå till förbundets forskningsfond och allergiforskningen. En annan stor del går till föreningarnas och förbundets verksamhet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, politiskt påverkansarbete och mycket mer.

Föräldrars reflektioner
Är du förälder till barn med funktionsnedsättning? Handikappförbundens projekt Det outsagda mellan barn och föräldrar behöver dina reflektioner. Du behöver bara svara på fyra frågor och du är anonym.
Lite mer information och en länk till frågorna hittar du på detoutsagda.se/dinareflektioner.

Brev till rektorer och förskolechefer
Förbundet har nyligen skickat ut ett digitalt brev till landets samtliga rektorer och förskolechefer med information om allergironden och säker mat för alla. Det var förra kongressen som beslutade om att förbundet skulle skicka ut information om detta till samtliga förskolechefer och rektorer.

Egenmakt för ett friskare liv
Stärkt livskvalitet hos människor med allergiska sjukdomar – det är det övergripande syftet med ett treårigt projekt kallat ”Egenmakt för friskare liv” som påbörjades i november 2015. Projektet är finansierat med projektmedel från Postkodlotteriet och har en anställd projektledare.
Projektet ska genomsyras av ”empowerment-anda” vilket kortfattat handlar om att möjliggöra för personer med astma/allergi att bättre kunna hantera sin vardag och skapa förutsättningar för att må bättre.
Rent konkret handlar det om att skapa en helt ny plattform via webben dit personer med allergiska sjukdomar kan vända sig för att kunna göra allt från att söka efter äggfria recept till att diskutera frågeställningar kring utanförskap och oroshantering eller ta del av nya forskningsrön.
– Vi upplever att det finns ett stort behov av just erfarenhetsutbyte, exempelvis tyder snabbt växande Facebookgrupper på detta. Ibland är det en styrka i att vara många i en grupp, ibland kan mindre forum fungera bättre och framför allt det senare vill vi möjliggöra på kommande webbsida, säger Christin Berg, projektledare.
– Ambitionen är att personer som besöker webbsidan ska kunna nyttja den utifrån sina unika behov. Vi vill på så vis bidra till ökad empowerment och att skapa förutsättningar för ett friskare liv. Bästa svenska översättningen på empowerment som vi på Astma- och Allergiförbundet har hittat är egenmakt. Kommer du på ett bättre alternativ, tipsa oss gärna.

Text Niklas Olin Foto Colourbox